Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 

 

 Czym jest Trening Zastępowania Agresji?


- to cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów z trudnościami w zachowaniu szczególnie o charakterze    trudności opozycyjno- buntowniczych oraz zaburzeń zachowania,
- zajęcia są skierowane do uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej,
- spotkania odbywają się raz w tygodniu, obejmują cykl 12-14 spotkań, trwają jedną godzinę zegarową,
- spotkania mają charakter grupowy (8-10 osób).


Co robimy na zajęciach Treningu Zastępowania Agresji?

 

1. Uczymy czego nie należy robić  poprzez trening kontroli złości ( praca na komponentach emocjonalnych)- wprowadzamy techniki rozpoznawania złości jako sygnałów ostrzegawczych z ciała, uczymy sposobów kontrolowania złości, wdrażamy do używania reduktorów złości, różnicujemy złość od innych emocji, uczymy samonagradzania.

 

2. Uczymy, co należy robić poprzez trening umiejętności zachowań prospołecznych   (praca na zachowaniach)-uczymy, jak możemy zachować się w sposób pożądany społecznie. Zmiana zachowań odbywa się poprzez:    

  • modelowanie (wzór prawidłowego wykonania danej umiejętności do naśladowania);
  • odgrywanie ról;
  • informacje zwrotne;
  • generalizację i transfer, czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności do praktyki życia codziennego w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej.

 

3. Uczymy dlaczego należy tak robić poprzez trening wnioskowania moralnego ( praca nad sposobami myślenia i interpretowania rzeczywistości) – wprowadzamy myśli wzmacniające samoocenę i zastępujące myśli destrukcyjne, uczymy procedur podejmowania decyzji zwiększających i uwzględniających potrzeby i prawa innych osób.

  Ten cykl zajęć prowadzony jest w formie dyskusji, czasami w formie odgrywania ról. Wnioskowanie moralne polega na  przedstawieniu młodzieży bardzo delikatnych, a zarazem poważnych problemów, wymagających podania propozycji ich rozwiązania. W trakcie treningu spośród indywidualnych propozycji wybierane są wspólnie rozwiązania najbardziej dojrzałe moralnie.

 

Jak wskazują badania prowadzone na całym świecie realizowany program  pozwala uzyskać trwałą poprawę zachowania u 85% agresywnej młodzieży.


Osoby prowadzące:


Monika Walczak- psycholog ( dyżur tel. Środa 12.00-12.30)
Małgorzata Gierszewska- psycholog ( dyżur tel. Poniedziałek 11.30 -12.00)
Zapisy na kolejne edycje przyjmowane są na podstawie wypełnionego przez rodzica /opiekuna wniosku.