Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Autyzm

 

     

          W ramach terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (diagnoza: zespół Aspergera) w Poradni  prowadzone są zajęcia , których głównym celem jest zwiększenie szansy dzieci i młodzieży  z zespołem Aspergera na satysfakcjonujące i pełne radości życie w społeczeństwie.
Głównymi cechami zespołu Aspergera jest to, że osoba dotknięta tym zaburzeniem nie potrafi odnaleźć się w świecie rządzonym przez niepisane zasady, społeczne normy oraz
impulsywne decyzje podyktowane emocjami. Osobie z zespołem Aspergera trudno jest zaakceptować zmiany i wejść w nowe środowisko. Zazwyczaj osoby te działają dość schematycznie, w sposób sobie znany i przewidywalny, kiedy coś zakłóci ich rutynę, powoduje zachwianie opracowanego systemu, wtedy wywołuje to niepokój i frustracje. Rytuały i określone zajęcia stanowią dla osób  z zespołem Aspergera bezpieczną bazę.
Aby pomóc dzieciom i młodzieży  z zespołem Aspergera odnaleźć się wśród ludzi, którzy nie są przewidywalni, w społeczeństwie, które nieustannie się zmienia, potrzebna jest systematyczna i dobrze dobrana terapia, szczególnie w sferze emocjonalnej, motywacyjnej jak i rozumienia norm społecznych. Dlatego głównym elementem terapii prowadzonej w Poradni  jest rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczestników terapii oraz wspieranie rodziców / opiekunów w jej kontynuowaniu.

Zajęcia, w zależności od indywidulnych możliwości i umiejętności  uczestników, prowadzone są formie indywidualnej lub grupowej.
Odbywają się raz w tygodniu  i trwają 60 minut.
W czasie zajęć wykorzystywane są między innymi elementy  Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji/emocji, metody T.Attwooda, budowania tożsamości programu „I'm Special” Petera Vermeulena.


Prowadząca: Elżbieta Górska

 

 

 

Dodane 01.12.2017r.