Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Autyzm

 

     

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dzieci i nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często wydają się „nieporadne” w codziennych relacjach i sytuacjach społecznych, zwraca się uwagę na tzw. zachowania odbiegające od przyjętych, obowiązujących norm społecznych. Należy pamiętać, że nie wynika to z ich złych intencji, ale po prostu z trudności prawidłowego rozwoju konkretnych umiejętności (jest to wpisane w zaburzenie ze spektrum autyzmu). Brak prawidłowo rozwiniętych umiejętności emocjonalno - społecznych utrudnia osobom z ASD funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku zaprasza dzieci i nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęcia terapeutyczne

we wtorki w godzinach od 16:00 do 19:00,
w środy w godzinach od 15:00 do 18:00, do sali nr 6.

Zajęcia mają formę indywidualną lub grupą w zależności od potrzeb uczestników zajęć.
Cykl zajęć tworzy dynamiczną całość a głównym celem jest osiągnięcie u dzieci i młodzieży:

  •        podniesienia samooceny,
  •        wzrostu motywacji do relacji i komunikacji społecznej,
  •        nabycie umiejętności odreagowywania napięć emocjonalnych,
  •        rozpoznawanie i rozumienie emocji i uczuć własnych i innych,
  •        wyrażania własnych potrzeb oraz rozumienie potrzeb innych,
  •        budowania własnej tożsamości,
  •        radzenia sobie w codziennej „chaotycznej” dla dziecka z ASD rzeczywistości.
 

Zajęcia prowadzone są elementami metod: Treningu Umiejętności Społecznych, Uważności, Treningu Zastępowania Agresji, metody wg T. Attwooda, bajkoterapii, rozumienia „Teorii Umysłu”.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są: gry edukacyjne, historyjki społeczne, karty pracy, odgrywane przez uczestników scenki, instrukcje, komiksy, prace plastyczne, ćw. ruchowe, bajki terapeutyczne, filmy. 

 

Zapraszam Elżbieta Górska


 

Dodane 26.10.2018r.