Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Poradnia jest czynna przez cały rok kalendarzowy w godzinach: 8.00 - 20:00

 

Godziny pracy sekretariatu: 7.30 - 15.30
tel./fax: (59) 845 60 20

 

Tel.kom. 793229722

ppp.slupsk1@poczta.onet.pl


Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

– Na stronie można skorzystać z skrytki podawczej EPUAP

 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 

Strony podmiotowe w ramach Urzędu Miasta BIP w Słupsku posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • mapa strony – w centralnej części na górze.
 •  

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dymitr Galimski 
e-mail:  galim4@op.pl
Telefon: 59 845-62-11

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Do budynku Poradni prowadzi główne wejście, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Poradni. Ponadto istnieje drugie wejście od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów korzystających z Sali sportowej w określonych godzinach. Ponadto drugie wejście w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2.  

 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4.  

 5. W budynku na każdym poziomie (parter i  piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 6.  

 7. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych na parterze jest dostosowana ubikacja dla osób niepełnosprawnych.
 8.  

 9. Na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym są wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 10.  

 11. Do Poradni może wejść osoba z psem asystującym.
 12.  

 13. Na terenie Poradni  nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.