Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności
          Informujemy, że od maja 2017r. do stycznia 2018r. zawiesza się terapię EEG Bifeedback w poradni. Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu
od stycznia 2018r.

______________________________________________________________________________________________________________

Z A P R O S Z E N I E

Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius" wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ma przyjemność zaprosić Państwa na wystawę sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wystawa pod hasłem:
"Nowe technologie w edukacji osób z dysfunkcją wzroku"
odbędzie się  23 października 2017 r. w godzinach 10:00-14:00,
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Narutowicza 9 w Słupsku.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli słupskich szkół i przedszkoli, rodziców i osób wspierających edukację dzieci i młodzieży z problemami widzenia.
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne oraz pomoce dydaktyczne wspomagające edukację i codzienne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Zobaczyć będzie można między innymi: udźwiękowione komputery i telefony komórkowe, powiększalniki i lupy elektroniczne dla słabowidzących, notatniki brajlowskie i urządzenia czytające dla niewidomych, a także dotykowe układanki i książki, gry rozwijające percepcję dotykową, słuchową i wzrokową. Osoby odwiedzające wystawę będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z tyflopedagogiem, specjalistą ds. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Wystawie towarzyszyć będą prelekcje na temat sprawdzonych rozwiązań oraz nowych technologii dominujących w nauczaniu uczniów niewidomych i słabowidzących.

 

Program wystawy:
10:00-10:10 - otwarcie wystawy - Agnieszka Orzech prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Osób                       Niepełnosprawnych "Radius" oraz Rafał Nosewicz dyrektor Poradni Psychologiczno-                       Pedagogicznej w Słupsku.
10:10-10:25 - Odmienne potrzeby uczniów niewidomych i słabowidzących w dostępie do

                      nowych technologii. Agnieszka Orzech Prezes Fundacji "Radius", tyflopedagog, osoba                       niewidoma,
10:25-10:40 - Wykorzystanie najnowszych technologii w adaptacji szkoły i klasy pod kątem ucznia z                       dysfunkcją wzroku. Gabriela Orzech tyflopedagog, pracownica Poradni                                           Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
10:40-10:55 - "Co? Gdzie? Z jakich środków? - kilka słów na temat możliwości pozyskiwania sprzętu

                      w  ramach programów dofinansowujących. Mateusz Ciborowski specjalista ds

                      dostępności  i nowych technologii firma AkcesLab.
10:55-11:10 - Tyflografika i audiodeskrypcja - sprawdzone sposoby udostępniania świata dzieciom z                       niepełnosprawnością wzrokową. Mateusz Ciborowski specjalista ds dostępności i nowych                       technologii firma Akceslab.
11:10-14:00 -  Wystawa sprzętu dla niewidomych i słabowidzących.

 

Serdecznie zapraszamy

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////