Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności
                 Dnia 27.11.2017r. został przeprowadzony 3 godzinny warsztat szkoleniowy pt. Kodowanie i programowanie z Moje Bambino. Funkodowanie czyli programowanie dla najmłodszych poprzez zabawę i ruch.
W warsztacie wzięło udział 44 nauczycieli słupskich placówek oświatowych. Uczestnicy warsztatu zostali zapoznani z: ideą nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej oraz kodowania w edukacji przedszkolnej (nowa podstawa programowa), pomocami dydaktycznymi dedykowanymi realizacji podstawy programowej (kodowanie i programowanie w szkole i przedszkolu), programem Scottie Go, rozwojem kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania myślenia komutacyjnego,  z założeniami metodyczno-dydaktycznymi FUNKODOWANIA, grami, zabawami z zakresu programowania z użyciem Magicznego Dywanu. 
Warsztat poprowadzili trenerzy Akademii Moje Bambino - Pani Urszula Krakowska (koordynator warsztatów, konferencji dla pracowników oświaty, starszy specjalista ds. marketingu, trener Akademii Bambino), Pan Andrzej Peć (pedagog, autor wielu publikacji metodyczno-dydaktycznych z zakresu edukacji małego dziecka, członek zespołu autorskiego pakietów do nauki programowania FUNKODOWANIE, trener w ogólnopolskim projekcie Cybernauci).
         Warsztat został zorganizowany we współpracy z Moje Bambino i Szkołą Podstawową nr 8 w Słupsku (partnerzy). Trenerzy Akademii Bambino bezpłatnie przeprowadzili szkolenie. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów Moje Bambino.
          Szczególne podziękowanie dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 Pana Leszka Kazimierczyka i Pani Wicedyrektor Marty Dyjas za udostępnienie sali szkoleniowej z mediami, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkolenia i okazaną życzliwość.
         Catering przygotowała firma EDEN CATERING - za co serdecznie dziękujemy w imieniu swoim i uczestników szkolenia.
         Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane w ramach  wdrożenia projektu „Aktywny nauczyciel” przez  Zespół Samokształceniowy Terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Narutowicza 9.

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów

Galeria zdjęć
  

 

              

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Informujemy, że od maja 2017r. do stycznia 2018r. zawiesza się terapię EEG Bifeedback w poradni. Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu
od stycznia 2018r.

______________________________________________________________________________________________________________

Wystawa sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących.


         23 października na terenie PPP przy Narutowicza 9 w Słupsku odbyła się wystawa sprzętu wspierającego edukację uczniów z dysfunkcją wzroku. Organizatorami wystawy były: słupska Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius" oraz Poradnia przy Narutowicza.
         W czasie wystawy zaprezentowano najnowsze rozwiązania pomagające osobom niewidomym i słabowidzącym zdobywać informacje, czytać, pisać, komunikować się i uczestniczyć w życiu szkolnym na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami.
          Pokazano m. in. jak działają najnowszej generacji powiększalniki, lupy elektroniczne, notatniki brajlowskie, urządzenia skanujące i odtwarzające tekst, programy udźwiękawiające komputery i telefony komórkowe.
          Obok ostatnich odkryć techniki zaprezentowano także sprawdzone od lat gry i układanki rozwijające percepcję dotykową, wzrokową i słuchową oraz urządzenia ułatwiające niewidomym i słabowidzącym codzienne funkcjonowanie, takie jak choćby  urządzenie do rozpoznawania kolorów.
          Uczestnicy wystawy mogli wziąć udział w poprzedzających ją prelekcjach, dzięki którym poszerzyli własną wiedzę na tematy związane z edukacją osób z niepełnosprawnością wzrokową. Dowiedzieli się między innymi:

  •          jakie są odmienne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku w dostępie do nowych technologii,
  •          jak adaptować szkołę i klasę pod kątem ucznia z dysfunkcją wzroku,
  •          gdzie zdobyć środki na zakup sprzętu i pomocy dla uczniów niewidomych i słabowidzących,
  •          co to jest tyflografika i jak tworzyć rysunki dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

         Wszystkie prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i były dobrym wstępem merytorycznym poprzedzającym zwiedzanie wystawy.
         W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele ze słupskich szkół - od poziomu przedszkola do studiów wyższych, rodzice uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, przyszli tyflopedagodzy oraz inne osoby z różnych względów zainteresowane omawianą problematyką.
         W czasie wystawy swój dorobek zaprezentowały firmy uznawane na polskim rynku za autorytet w dziedzinie wdrażania najnowszych technologii dla niewidomych i słabowidzących m. in.: firma Brawo z Łodzi, Harpo z Poznania, Altix z Gdańska. Można było również odwiedzić stoisko słupskiej Fundacji "Radius", która wspólnie z Poradnią zorganizowała wystawę.
         Szerokie i różnorodne grono zwiedzających pokazało, że tego typu przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne. Jak dotąd w Słupsku i okolicach nie było podobnego wydarzenia, dedykowanego pedagogom, rodzicom i innym przedstawicielom szkół ogólnodostępnych, a jak wiemy w dobie edukacji włączającej coraz więcej uczniów z dysfunkcją wzroku trafia do tego typu placówek.
         Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: "Niewidomy uczeń w naszej szkole - kampania informacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych" realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius". Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska.

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////