Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

terapia

Integracja SensorycznaZASADY REKRUTACJI NA TERAPIĘ SI


 1. Podstawą do przyjęcia dziecka jest diagnoza procesów integracji sensorycznej.
 2. Na zajęcia przyjmuje się dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w mieście Słupsk.
 3. Nie przyjmuje się dzieci, które uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych, placówkach NFZ oraz prywatnych.
 4. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 4 lat maksymalnie do 9 roku życia (do trzeciej klasy szkoły podstawowej).
 5. Dziecko które przebywa pod stałą opieką specjalistów PPP ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do terapii SI.
 6. W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica o doniesienie zaświadczenia lekarskiego od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub wadą postawy wskazane jest doniesienie przez rodziców zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w terapii od lekarza ortopedy lub rehabilitanta.
 7. W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej oraz powyżej 9 roku życia rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia ćwiczeń na terenie domu.
 8. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na salę terapeutyczną bez obuwia, w skarpetkach antypoślizgowych.
 9. W trakcie terapii nie wolno spożywać dziecku cukierków, gum, napojów itd.


Zasady uczestniczenia w zajęciach SI. 1. Terapia odbywa się raz w tygodniu.
 2. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia na skarpetki antypoślizgowe i wygodny strój.
 5. Opiekun punktualnie przyprowadza dziecko i punktualnie odbiera je po zajęciach.
 6. Dzieci chore (kaszlące, z katarem lub gorączką) nie będą przyjmowane na zajęcia w danym dniu.
 7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się jeden rok kalendarzowy– od września do sierpnia. Dziecko może być objęte terapią SI  w PPP nr 8 tylko raz.
 8. Na zajęcia będzie przyjmowana ograniczona grupa dzieci  w liczbie, która umożliwi Poradni zapewnienie prowadzenia efektywnych oddziaływań terapeutycznych i zgodnie z możliwościami placówki.