Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

terapia

 

     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Formy realizacji

 

 

 Prowadznie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - dla  uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub  specyficznymi trudnościami w uczeniu się - terapia  indywidualna i grupowa (grupy 0 i klasy I - VI).


 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z  uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - dzieci  ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się - terapia  indywidualna i grupowa.


 Prowadzenie zajęć stymulujących ogólny rozwój dziecka  dla grupy 6-latków i 7-latków odroczonych od obowiązku  szkolnego (gr. 0).

 

Osoby odpowiedzialne

Wioltetta Majewska, Renata Paździo

 

 

Procedury uczestnictwa w zajęciach —»   PDF

Wniosek —»

 

 

Dodane 18.09.2016r.