Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

terapia

 

 

 

Zmiany, zmiany w Rozporządzeniach MEN-2013/14 !!! 

 

 

  • Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

 

22 sierpnia 2013 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z 2 sierpnia 2013 r.) zmieniające rozporządzenia:

 

Więcej informacji na stronie MEN www.men.gov.pl ( link  Specjalne potrzeby edukacyjne )

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zajęcia specjalistyczne w nowym roku szkolnym 2013/14

 

PDF Formy pracy terapeutycznej

 

_____________________________________________________________________________________

      

Procedury uczestnictwa dziecka w terapii  

Link do pobrania - Procedury uczestnictwa dziecka/ucznia w terapii pedagogicznej

 

Dodane 14.10.2013r

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wniosek - druk wnioski

Dodane 14.10.2013r.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Drodzy rodzice !

  1. Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2013/2014 na strony internetowe wydawnictw edukacyjno-terapeutycznych - celem zapoznania z ofertą pomocy i publikacji edukacyjno - terapeutycznych niezbędnych w pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami w uczeniu się.

Linki do wydawnictw: OPERON, HARMONIA, MOJE BAMBINO, NOVUM, EDUCARIUM, NOWA SZKOŁA, WIR