Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku
zaprasza na
zajęcia rozwijające twórcze myślenie:

KOPALNIA POMYSŁÓW

 

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci siedmioletnich - nieśmiałych, ujawniających problemy w nawiązywaniu swobodnych relacji społecznych.

czytaj więcej —»

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem
p. Agnieszką Bernasińską
tel. (59) 845 60 20
(dyżur telefoniczny poniedziałek 12.00 – 12.30)

____________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy na II edycję warsztatów socjoterapeutycznych:
„Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy”


Zajęcia adresowane są do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

  • przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych, które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,
  • są mało asertywni,
  • nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,
  • mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,
  • nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,
  • nie radzą sobie ze stresem.

  czytaj więcej —»

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem
  p. Agnieszką Bernasińską
  tel. (59) 845 60 20
  (dyżur telefoniczny poniedziałek 12.00 – 12.30)

  _____________________________________________________________________________________

   

  Zaprasza uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych
  na zajęcia:

  Jak się uczyć żeby się nauczyć

  Celem powyższych zajęć warsztatowych jest pomoc w lepszej organizacji
  własnej nauki, poprzez aktywne wykorzystywanie wiedzy z zakresu
  psychologii pamięci i uczenia się.

  czytaj więcej —»

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem
  p. Agnieszką Bernasińską
  tel. (59) 845 60 20
  (dyżur telefoniczny poniedziałek 12.00 – 12.30)

  _____________________________________________________________________________________

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Słupsku
zaprasza na II edycję warsztatów socjoterapeutycznych:

„Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy”

 

Zajęcia adresowane są do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

  » przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych,  które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,

  » są mało asertywni,

  » nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,

  » mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,

  » nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,

  » nie radzą sobie ze stresem.

   

  Zadania programu:

   

  • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
  • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
  • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
  • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
  • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
  • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
  • rozwijanie umiejętności społecznych
  • opanowanie odpowiednich reakcji społecznych na określone zachowania
  • nauczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności
  • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
  • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów
  • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych
  • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania
  • uczenie się pełnienia ról

   

  Zajęcia odbywać się będą we wtorki:
  Grupa I (klasy IV-VI) o godz. 15.00-16.00
  Grupa II (klasy I-III) o godz. 16.30-17.30

   

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą:
  pedagogiem p. Agnieszką Bernasińską
  tel. (59) 845 60 20 (dyżur telefoniczny poniedziałek godz. 12.00 – 12.30)