Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Słupsku
zaprasza na III edycję warsztatów socjoterapeutycznych:

„Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy”

Zajęcia adresowane są do uczniów klas III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

 • przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych, które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,
 • są mało asertywni,
 • nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,
 • mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,
 • nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,
 • nie radzą sobie ze stresem.

Zadania programu:

 • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
 • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
 • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
 • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
 • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
 • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • opanowanie odpowiednich reakcji społecznych na określone zachowania
 • nauczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności
 • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów
 • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych
 • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania
 • uczenie się pełnienia ról

ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ W RAMACH PROJEKTÓW
„BIEG PRZEZ PŁOTKI” ORAZ
„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

Prowadzące: pedagog mgr Agnieszka Bernasińska
                     psycholog mgr Anna Kwiecińska

_________________________________________________________________________________________________________________

Trwa nabór uczestników na rok szkolny 2018/2019Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum.


Tytuł: „Poznaję siebie”.


Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu, po 60 min.
Zapisy na zajęcia: wrzesień –październik 2016r.
Prowadzące: Ewa Szewczyk,  Alina Bacic- Saliszewska


Cel główny zajęć:

 • dobre radzenie sobie w kontaktach interpersonalnych,
 • rozwój osobisty i społeczny.

Cele szczegółowe zajęć:

 • zwiększenie samoświadomości własnej osoby,
 • propagowanie postaw prospołecznych, jako alternatywy dla zachowań agresywnych,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnego stosunku do innych,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
 • kształtowanie poczucia wpływu na własne życie.
 • kształtowanie umiejętności zachowania tolerancji,
 • poprawa relacji społecznych,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat uzależnień.

Metody pracy z grupa:

 • praca w kręgu,
 • rundki, technika dzielenia się informacjami,
 • burza mózgów, której celem jest aktywizacja grupy i wyzwolenie potencjału twórczego,
 • rysunki i prace plastyczne,
 • scenki i inscenizacje,
 • ćwiczenia relaksacyjne, służące odreagowaniu napiec i negatywnych emocji,
 • praca w małych grupach.

opracowała Ewa Szewczyk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych.

L.p.

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych. Tematy zajęć.

PP-P godzina 16:00-17:00
Data.

1.

Zajęcia integracyjne. Zasady pracy grupowej

08.11.2017r.

2.

Komunikacja- werbalna i niewerbalna.

15.11.2017r

3.

Komunikat ja, asertywność.

22.11.2017r.

4.

Rozmawiamy o emocjach.

29.11.2017r.

5.

Radość a smutek 

06.12.2017r.

6.

Jak radzić sobie ze złością? Przemoc a agresja.

13.12.2017r.

7.

Lęk a strach.

20.12.2017r.

8

Miłość- nienawiść.

27.12. 2017r.

9

Przyjaźń. Jakie wymagania stawiam przyjacielowi.

03.01.2018r.

10.

Pieta Achilesowa. Jak radzić sobie ze stresem?

10. 01.2018r.

11.

To właśnie ja. 

17.01.2018r.

12.

Dbam o swoją samoocenę.

24.01.2018r.

13.

Tolerancja. System wartości.

07.02.2018r.

14.

Siła marzeń.

14.02. 2018r.

15.

Style życia. Jak spędzam wolny czas?

21.02.2018r.

16.

Mój ślad w Internecie. Dbam o swoje bezpieczeństwo.

28.02.2018r.

17.

Czas dojrzewania. Uroki i smutki.

07.03.2018r.

18.

Rodzina- genogram.

14.03.2018r.

19.

Jakie wartości rządzą w mojej rodzinie?

21.03.2018r.

20.

Nawiązywanie lepszego kontaktu z rodzicami.

28.03.2018r.

21.

Dlaczego młodzież sięga po substancje psychoaktywne?

04.04.2018r.

22.

Nikotyna, alkohol i inne narkotyki.

11. 04.2018r.

23.

Uzależnienia.

18.04.2018r.

24.

Depresja młodzieńcza. Zapobieganie samobójstw.

25.04.2018r.

25.

Zaburzenia odżywiania.

09.05.2018r.

26.

Środowisko, które wspiera.

15.05.2018r.

27.

Zajęcia podsumowujące. Dyskusja.

23.05.2018r.