Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Słupsku
zaprasza na III edycję warsztatów socjoterapeutycznych:

„Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy”

Zajęcia adresowane są do uczniów klas III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

 • przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych, które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,
 • są mało asertywni,
 • nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,
 • mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,
 • nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,
 • nie radzą sobie ze stresem.

Zadania programu:

 • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
 • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
 • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
 • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
 • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
 • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • opanowanie odpowiednich reakcji społecznych na określone zachowania
 • nauczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności
 • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów
 • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych
 • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania
 • uczenie się pełnienia ról

ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ W RAMACH PROJEKTÓW
„BIEG PRZEZ PŁOTKI” ORAZ
„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

Prowadzące: pedagog mgr Agnieszka Bernasińska
                     psycholog mgr Anna Kwiecińska

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Zajęć socjoterapeutycznych pt. „Poznaję siebie”.
Czas trwania: rok szkolny 2018/2019
Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu, po 60min.
Uczestnicy: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
Prowadząca: Ewa SzewczykCel główny zajęć:

 • dobre radzenie sobie w kontaktach interpersonalnych,
 • rozwój osobisty i społeczny.

Cele szczegółowe zajęć:

 • zwiększenie samoświadomości własnej osoby,
 • propagowanie postaw prospołecznych, jako alternatywy dla zachowań agresywnych,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnego stosunku do innych,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
 • kształtowanie poczucia wpływu na własne życie.
 • kształtowanie umiejętności zachowania tolerancji,
 • poprawa relacji społecznych,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat uzależnień.

Metody pracy z grupa:

 • praca w kręgu,
 • rundki, technika dzielenia się informacjami,
 • burza mózgów, której celem jest aktywizacja grupy i wyzwolenie potencjału twórczego,
 • rysunki i prace plastyczne,
 • scenki i inscenizacje,
 • ćwiczenia relaksacyjne, służące odreagowaniu napiec i negatywnych emocji,
 • praca w małych grupach.

opracowała Ewa Szewczyk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych.

 

 

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych pt. „Poznaję siebie”. Rok szkolny 2018/2019. Godzina 16:00, Tematy zajęć:

Poradnia psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku, ul. Narutowicza 9

1.

Nawiązanie współpracy. Komunikacja-werbalna i niewerbalna.

14.11.2018r.

2.

Komunikat ja, asertywność.

21.11.2018r

3.

O czym ludzie rozmawiają?

28.11.2018r.

4.

Panorama uczuć. emocjach.

05.12.2018r.

5.

Radość a smutek 

12.12.2018r.

6.

Lęk a strach

19.12.2018r.

7.

Jak radzić sobie ze złością? Przemoc a agresja..

02.01.2019r.

8

Miłość- nienawiść

09.01. 2019r.

9

Pieta Achilesowa. Jak radzić sobie ze stresem?

16.01.2019r.

10.

Przyjaźń. Jakie wymagania stawiam przyjacielowi.

23. 01.2019r.

11.

To właśnie ja. 

30.01.2019r.

12.

Dbam o swoją samoocenę. 

06.02.2019r.

13.

Tolerancja. System wartości.

27.02.2019r.

14.

Siła marzeń.

06.03. 2019r.

15.

Style życia. Jak spędzam wolny czas?.

13.03.2019r.

16.

Mój ślad w Internecie. Dbam o swoje bezpieczeństwo.

20.03.2019r.

17.

 Czas dojrzewania. Uroki i smutki.

27.03.2019r.

18.

Chcę, marzę, decyduję.

03.04.2019r.

19.

Myśli a samopoczucie .

10.04.2019r.

20.

Zabójcze frazesy.

17. 04.2019r.

21.

Krąg zaufania.

24.04.2019r.

22.

Łzy. Moje nastawienie do płaczu.

08. 05.2019r.

23.

Życie szkolne.

15.05.2019r.

24.

Rodzina- genogram. Zdjęcia z dzieciństwa.  

22.05.2019r.

25.

Nawiązywanie lepszego kontaktu z rodzicami.

29.05.2019r.

26.

Moi rodzice. Środowisko, które wspiera.

05.06.2019r.

27.

 

28.

Ciekawość a uzależnienia. Depresja.
Zapobieganie samobójstwom.

Posumowanie zajęć.

12.06.2019r.

 

19.06.2019r.