Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Terapia pedagogiczna

 

Czytam i rozumiem”

 

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów klasy IV

- forma indywidualna lub zespołowa

-cykl obejmuje 10 zajęć (może być wydłużony)

 

Cel główny: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, czyli umiejętności posługiwania się tekstem jako podstawowym i jednocześnie powszechnie dostępnym źródłem informacji.

 

Cele szczegółowe: - usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich integracji,
- doskonalenie techniki czytania,
- ćwiczenie koncentracji uwagi,
- łączenie czytania z ukierunkowaniem na treść,
- bogacenie zasobu słownictwa,
- rozwijanie mowy opowieściowej

 

      Czytanie ze zrozumieniem jest czynnością, która umożliwia ciągłe kształcenie się, rozwijanie własnej osobowości, nadążanie za narastającą wiedzą.

Dzieci, które opanowały technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, znacznie szybciej się uczą, lepiej i chętnie przyswajają różnego rodzaju informacje, dobrze czują się w szkole.