Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 

 

 

OFERTA LOGOPEDYCZNA

 

 1. Diagnostyka logopedyczna dzieci i młodzieży na terenie placówki.
 2. Prowadzenie porad i konsultacji logopedycznych na terenie poradni po wcześniejszym
  umówieniu terminu.
 3. Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni:
 • Stymulowanie mowy dziecka w przypadku ORM (opóźnionego rozwoju mowy),
 • terapia wad wymowy u dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową
 • terapia niepłynności mowy,
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka w przypadku dyslalii i trudności szkolnych,
 • zajęcia z emisji głosu.

4. Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych u dzieci przedszkolnych i dzieci
z klas 0 szkoły podstawowej.

 

Artur Pokrzywniak

 

 

Oferta logopedyczna - Krystyna Sobczyk

 

 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 • Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań z uwagi na zaburzenia komunikacji językowej.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych, które polegają w szczególności na:

- prowadzeniu zajęć grupowych Stymulowanie rozwoju mowy dziecka w oddziałach realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,
- udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy logopedycznej w placówce pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb logopedycznych dzieci i młodzieży.

 • Prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy logopedycznej

w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci,
- współpracy z rodzicami,
- warsztatów,
- porad i konsultacji,
- działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

Krystyna Sobczyk

 

Pobierz —› Proceduty uczestnictwa dziecka/ucznia w terapii logopedycznej- PDF