Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Rehabilitacja ruchowa - informacja


W ramach zajęć rehabilitacji ruchowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stupsku

ul. Narutowicza 9,realizowane są następujące zadania:

  • stymulowanie ogólnego fizycznego rozwoju dziecka
  • przeciwdziałanie typowym wadom kręgosłupa i układu ruchu takim jak:

- skoliozy
-deformacje w obrębie klatki piersiowej i pleców
-deformacje w obrębie kończyn dolnych /kolan i stop/

  • wzmacnianie mięśni u dzieci wątłych i o asymetrycznej budowie ciała
  • likwidacja otyłości
  • poprawianie ogólnej koordynacji ruchowej

W/w zadania realizowane są, poprzez zajęcia na sali ćwiczeń, a ich kontynuacją są zajęcia w wodzie na Pływalni SOSiR w Stupsku.
Wykorzystując naturalną pływalność ciała, odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego a także naturalne opory wody, realizowane są takie zadania jak:

  • przeciwdziałanie wadom kręgosłupa i układu ruchu
  • hartowanie organizmu i odporności na choroby
  •  wzmacnianie układu sercowo-naczyniowego i płuc
  •  kształtowanie nawyków higieny.

 Z innych zadań realizowanych w ramach rehabilitacji ruchowej wykonywane są:
-okresowe badania postawy ciała oraz analiza postępu rehabilitacyjnego
-opracowywanie zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu
-porady i konsultacje dla rodziców
-motywowanie do ćwiczeń uświadamianie uczniom i rodzicom potrzeby ćwiczeń rehabilitacyjnych/.

 

Władysław Dykty

 

__________________________________________________________________________

 

Rehabilitacja ruchowa

 

 

Program zajęć terapii rehabilitacji ruchowej realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku obejmuje
- przeciwdziałanie rozwojowi i likwidację wad postawy ciała występujących w obrębie   kręgosłupa, klatki    piersiowej oraz kończyn dolnych,


- wzmacnianie aparatu ruchu, doskonalenie cech motorycznych i wolicjonalnych,


- zwiększanie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu oraz poprawę jego koordynacji,


- monitorowanie postępów oddziaływań korekcyjnych,


- prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców,


- konstruowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu,


- profilaktykę z zakresu zdrowego stylu życia.

 

                                                                                                     Piotr Grędecki