Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Warsztaty

 

 

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

                   Na stronie Fundacji SYNAPSIS www.synapsis.org.pl  w zakładce Kampanie i akcje/Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan znajdują się bezpłatne materiały dydaktyczne dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o autyzmie i realizować akcję edukacyjną na temat autyzmu w szkole.

 

Link http://www.synapsis.org.pl/kampanie-akcje/poznaj-marie

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 


18 października 2017r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencja miała na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej, prezentację zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, instytucji edukacyjnych, uczelni oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.
(źródło:https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym)

 

Pole tekstowe: Wystąpienia prelegentów (film):     

https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Przeczytaj relacje z konferencji:

https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7846-ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Prezentacje do pobrania:

„Zmiany w prawie oświatowym  dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 2,44 MB), Elżbieta Neroj, Radca Generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN 


„Zmiany w prawie oświatowym – finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 485 KB), Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN 


„Nowe rozwiązania – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2017” (pdf.786 KB), Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN"


Pole tekstowe: Uczeń ze SPE – poradnik dla dyrektorów:     
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie. (Źródło: https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7904-ucze%C5%84-ze-spe-%E2%80%93-poradnik-dla-dyrektor%C3%B3w)


 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego (do pobrania)

 

WAŻNE! Zawarte powyżej informacje - zostały pobrane ze strony ORE (patrz źródło informacji poniżej), celem przybliżenia Państwu zmian jakie zostały wprowadzone z dniem 1 września 2017r. w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło informacji:

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów

 

ORE wyraziło zgodę na opublikowanie materiałów w powyższej formie.

 

 

 

strona 1

dalej >>> 2