Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

UWAGA RODZICE !!

 


               Od października 2015r. prowadzona jest w poradni terapia ogólnorozwojowa mająca na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci od momentu zdiagnozowania u dziecka nieprawidłowości rozwojowych, do momentu podjęcia nauki w klasie I. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, raz w tygodniu, po 45 minut.  Prowadzone są przez pedagoga specjalnego – Gabrielę Orzech. Jednym z elementów terapii jest stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata. W przypadku zgłoszonej  dużej liczby dzieci przewiduje się realizację terapii grupowej. W terapii mogą uczestniczyć dzieci z terenu miasta Słupska, zarówno te, które uczęszczają do przedszkola, jak również dzieci nie objęte żadną formą edukacji. Wniosek na terapię składa się w sekretariacie poradni. Można pobrać go ze strony WWW poradni lub bezpośrednio w sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć opinię z diagnozy.


Kontakt w sprawie terapii: środa, godz. 14:00 – 14:30

________________________________________________________________________________________________________________

 

Publikacja do pobrania w wersii PDF.—› Wczesne formy wspierania małego dziecka i jego rodziny