Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Zadania Doradców

 

OFERUJEMY:

 • porady indywidualne i grupowe
 • pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych
 • pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej
 • pomoc w logowaniu się do szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
 • zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • wyjścia młodzieży gimnazjalnej do Centrum Kształcenia Praktycznego
 • pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego
 • poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi
 • indywidualne porady dla rodziców w zakresie rekrutacji do szkół
 • konsultacje dla nauczycieli

 

ZAPEWNIAMY:

 • aktualne informacje dotyczące oferty szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych
 • informacje na temat warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
 • informacje na temat zawodów, rynku pracy
 • przewodniki po zawodach
 • filmy edukacyjne
 • ulotki
 • foldery