Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi.

 


 

Zajęcia mają formę cotygodniowych spotkań grupowych. Przeznaczone są dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych, którzy mają zdiagnozowane zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD).
Zajęcia składają się z trzech modułów:

- zajęć psychoruchowych mających na celu rozładowanie pobudzenia psychoruchowego,
- treningu koncentracji uwagi,
- zajęć relaksacyjnych- czynnych i biernych.

Celem zajęć jest wdrażanie dzieci do przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad społecznych i wygaszania zachowań niepożądanych.
Pracujemy metodami behawioralnymi głównie poprzez wzmocnienia pozytywne i metody żetonowe.
W ramach treningu koncentracji uwagi prowadzimy różnego rodzaju oddziaływania psychoedukacyjne, stymulujące rozwój poznawczy, usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, jak również trening umiejętności społecznych.