Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Standardy ochrony małoletnich – Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

Źródło obrazka: https://standardy.fdds.pl/
Źródło obrazka/informacji:https://standardy.fdds.pl/standardy

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Rzecznik Praw Dziecka

Źródło/logo:https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka/
STREFA DZIECKA
Źródło:https://brpd.gov.pl/strefa-dziecka/

UNICEF  – Prawa dziecka

  • Wdrażanie i monitorowanie Konwencji o prawach dziecka.

  • Historia praw dziecka.

  • Gdzie szukać pomocy.

  • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

  • Materiały o prawach dziecka.

Skip to content
Verified by MonsterInsights