Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Działania wspierające widzenie

SPECJALIŚCI PROCESU WIDZENIA

„Ortoptysta – diagnozuje i ćwiczy zaburzenia widzenia obuocznego: zezowanie (jawne i ukryte), niedowidzenie (leniwe oko), zaburzenia układu wergencyjno-akomodacyjnego; prowadzi ćwiczenia ortoptyczne (dla dzieci zezujących) oraz pleoptyczne (dla dzieci niedowidzących).

Optometrysta – koryguje widzenie poprzez dobór okularówo lub soczewek kontaktowych oraz diagnozuje zaburzenia widzenia obuocznego; pomaga zlikwidować lub zmniejszyć zaburzenia układu wzrokowego takie jak: zez (jawny, ukryty), niedowidzenie, problemy z akomodacją, wergencją lub ruchami oczu; pracuje z osobami po urazach i wypadkach oraz w przypadku chorób, które wpływają na widzenie obuoczne.

Nauczyciel orientacji przestrzennej – uczy osoby niewidome, ociemniałe lub słabowidzące samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w domu, na ulicy, w miejscach publicznych; cel to osiągnięcie jak największej niezależności osoby niewidomej lub słabowidzącej.

Rehabilitant widzenia – stymulacja i rehabilitacja widzenia słabowidzących dzieci i młodzieży; funkcjonalna ocena widzenia: ostrości, pola widzenia, postrzegania kontrastu, postrzegania głębi, widzenia barw; rozwija ruchy oczu, fiksację, percepcję i pamięć wzrokową dzieci słabowidzących.

Tyflopedagog – edukacja osób słabowidzących lub niewidomych, adaptacja materiałów edukacyjnych i otoczenia do możliwości dziecka, rozwijanie i utrzymanie indywidualnych możliwości wzrokowych każdego podopiecznego, przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej, dobór pomocy optycznych i nieoptycznych”[1].

Trener widzenia – usprawnianie widzenia poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń i zmiany nawyków używania oczu oraz działania diagnostyczne w zakresie umiejętności widzenia: akomodacja, motoryka, relaksacja, widzenie centralne, widzenie peryferyjne, widzenie obuoczne).

[1] Webinar -Terapia Widzenia-Kogo i kiedy potrzebujesz B. Pakuła www.barbarapakula

Skip to content
Verified by MonsterInsights