Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Dotacja Polskiej Spółki Gazownictwa

Poradnia otrzymała od Polskiej spólki Gazownictwa SAT Screeningowy Audiometr Tonalny

Cel ogólny projektu: doposażenie gabinetu terapii specjalistycznej w:

  1. urządzenie diagnostyczne typu system diagnostyczny SAT Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi (zestaw SAT zawiera: procesor audiometryczny, płytę ze specjalistycznym oprogramowaniem, słuchawki audiometryczne, podręcznik) – do badania słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego.

Wdrożenie urządzenia SAT w warunkach poradnianych:

  1. Umożliwi zbadanie słuchu (bezpłatnie) dziecka na terenie placówki bez konieczności konsultacji  audiologicznej w gabinecie lekarskim. Celem tych działań jest skrócenie czasu przeprowadzenia całościowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na terenie poradni.
  2. Przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe). Celem tych działań jest wyłonienie dzieci z niedosłuchem obwodowym i zaburzeniami przetwarzania centralnego i podjęcie odpowiednich działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Grupa docelowa:
Działalność diagnostyczna:

  1. Dzieci w wieku przedszkolnym od 4 roku życia
  2. Uczniowie wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Badania przesiewowe:

  1. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

N terenie miasta funkcjonuje 10 szkół podstawowych – zakładamy, że pilotażowo w tym roku szkolnym badaniom przesiewowym poddamy 3 placówki i przebadanym uczniów klas IV. Liczba badanych będzie zależna od zgody rodziców.

Zasięg: lokalny – Gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie

Skip to content
Verified by MonsterInsights