Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

WARSZTATY - TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Cel ogólny:

Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia – stymulowanie ogólnych dyspozycji do twórczego rozwiązywania problemów.

Cele szczegółowe:

 • pobudzanie wyobraźni twórczej,
 • integrowanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów, dziedzin,
 • rozwijanie zdolność kojarzenia, spostrzegawczości,
 • rozwijanie ekspresji słownej,
 • przezwyciężanie bariery poznawczo – emocjonalnej i motywacyjnej, które utrudniają aktywność twórczą,
 • rozwijanie umiejętność współpracy w grupie, integracja się z grupą,
 • rozpoznawanie własnych predyspozycji i możliwości twórczych,
 • nabywanie odwagi w proponowaniu nietypowych rozwiązań oraz wzbudzanie skłonności do podejmowania ryzyka w celu rozwiązania problemu,
 • kształtowanie zdolności myślenia dywergencyjnego (polegającego na znajdowaniu wielu równorzędnych rozwiązań problemu).

Uczestnik treningu twórczości:

 • rozwinie zdolność do generowania oryginalnych pomysłów,
 • będzie w stanie umiejętnie wykorzystać wyobraźnię w pracy umysłowej,
 • nabędzie umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań,
 • będzie skłonny do podejmowania ryzyka, odważny w myśleniu,
 • będzie odważny realizowaniu zadań,
 • będzie szukał innowacyjnych rozwiązań,
 • rozwinie umiejętność zadawania pytań,
 • rozwinie umiejętności ujmowania tego samego problemu z wielu różnych perspektyw.

                                                                                                                                                                                                   Prowadząca:                                                                                                                                                                                                                           Agnieszka Bernasińska

Skip to content
Verified by MonsterInsights