Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

ePuap

ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.
 
Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik może złożyć wniosek elektroniecznie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod adresem: >>tutaj>>

Na następnej stronie wpisujemy adres skrytki poradni PP-P-Slupsk

instrukcja

sprawa do urzędu instrukcja -klikamy na przcisk załatw sprawę
wstaw adres epuap adres to: PP-P-Slupsk

Elektroniczna skrzynka podawcza   zawiera jeden formularz elektroniczny. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Skip to content
Verified by MonsterInsights