Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

 1. Założenia organizacyjno-programowe
 • Program opracowany jest dla: uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, dzieci 6 letnich (grupy zerowe).
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w systemie: raz lub co dwa tygodnie.
 • Jednostka terapeutyczna trwa: 45 minut.
 • Forma pracy – grupowa/indywidualna.
 • Liczba uczestników zajęć terapii grupowej – do pięciu osób.
 1. Kryteria doboru grupy terapeutycznej

Do zajęć kwalifikowani są uczniowie/dzieci diagnozowani/e w poradni psychologiczno-pedagogicznej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, a także niższe niż przeciętne możliwości intelektualne)
 • ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (specjalne trudności odnoszą się do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi)
 1. Cele terapeutyczne programu
 • Stymulowanie funkcji psychomotorycznych.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych oraz doskonalenie umiejętności szkolnych – poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym).
 • Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka.
 • Wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu.
 • Wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron.
 • Systematyczna współpraca z rodzicami prowadząca do ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.
 1. Metody pracy z uczniami

Metody prace zawarte w programie:

 • Program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 1. Zadania terapeutyczne

Wdrażanie zadań terapeutycznych zawartych w programie docelowym „Program terapeutyczny dla uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

6. Procedury udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych  

7.  Wniosek  

Prowadząca:                                                                                                                                                                        

Wioletta Majewska                                                                                                                                                          

Metody nauki czytania

Źródło zdjęcia: https://cudownedziecko.pl/baza-wiedzy/metody-nauki-czytania-ranking-wiodacych-metod-nauki-czytania-stosowanych-w-polsce/
Źródło zdjęcia:https://domowa.edu.pl/6-najpopularniejszych-metod-nauki-czytania/
Żródło zdjęcia: https://www.sylaba.info/
Źródło zdjęcia:https://www.sylaba.info/moje-sylabki-cwiczenia-do-nauki-czytania/
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/sylabainfo/
Źródło zdjęcia: https://przystanekrodzinka.pl/2020/10/pomoce-do-nauki-czytania-metoda-sylabowa/
Źróło zdjęcia: https://www.kapitannauka.pl/blog/porady-eksperta/od-czego-zaczac-nauke-czytania
Obrzek przedstawia uśmiechnięte dziecko.
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com
Źródło zdjęcia: https://dzieciakiwdomu.pl/2018/10/jak-nauczyc-dziecko-czytac-nauka-czytania.html
Źródło zdjęcia:https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/
Źródło zdjęcia:https://www.przedszkola.edu.pl/alternatywna-metoda-nauki-czytania-ireny-majchrzak.html
Źródło zdjęcia:https://nietylkodlamam.pl/metody-nauki-wczesnego-czytania/
Źródło zdjęcia: https://www.ore.edu.pl/

Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania -ORE

Źródło: www.ore.eu
Źródło: www.ore.eu

Ja czytam-Wydawnictwo Operon

Źródło:https://www.jaczytam.pl/Biblioteka-Ja-czytam/Edukacja-wczesnoszkolna
Karty pracy stymulujące. Rozwijające funkcje psychomotoryczne.Rozwijające funkcje psychomotoryczne.

BEZPŁATNE MATERIAŁY DO TERAPII

Do pobrania bezpłatne materiały edukacyjne -Wydawnictwo PUS

Źródło zdjęcia:https://www.pus.pl/kategoria-produktu/bezplatne-materialy/

Blog Moje Bambino-do pobrania karty parcy

Źródło zdjęcia:https://mojebambino.pl/blog/index.php/category/do-pobrania/

Darmowe materiały do pobrania (ćwiczenia do nauki czytania) - Wydawnictwo WIR

Źródło zdjęcia:https://wir-sklep.pl/darmowe-materialy

Edukacja w domu-Wydawnictwo Harmonia

Źródło zdjęcia:https://harmonia.edu.pl/pl/i/EDUKACJA-W-DOMU/257?preview=true
Karty pracy online/propozycja
 
Karty pracy do pobrania/propozycja
 
Publikacje/propozycja (Wydawnictwo Edukacyjno-Terapeutyczne Harmonia)
 

Publikacje do nauki czytania-Wydawnictwo Harmonia

Źródło zdjęcia:https://harmonia.edu.pl/pl/p/DO-CZYTANIA-JUZ-TUZ%2C-TUZ/1907
Źródło zdjęcia:https://harmonia.edu.pl/pl/p/CZYTANIE-JEST-SUPER/1912

Publikacje do nauki czytania-Wydawnictwo PUS

Źródło zdjęcia:https://www.pus.pl/sklep/?product_cat=&s=CZYTANIE&post_type=product

Publikacje do nauki czytania-Wydawnictwo WIR

Źródło zdjęcia:https://www.sylaba.info/category/pomoce/
Źródło zdjęcia:https://www.sylaba.info/moje-sylabki-cwiczenia-do-nauki-czytania/
Źródło zdjęcia:https://www.sylaba.info/

Publikacje do nauki czytania-Wydawnictwo MAC

Źródło zdjęcia:https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/search.php?text=czytanie&node=
Skip to content
Verified by MonsterInsights