Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

– ORE

Źródło:https://www.ore.edu.pl/2022/08/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy/

POLSKA DLA UKRAINY

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w Polsce

Первинна медична допомога ("POZ") в Польщі

Żródło:https://www.slupsk.pl/ratusz/aktualnosci/slupsk-ukrainie-zbiorcze-informacje-cz.-1
Żródło:https://www.slupsk.pl/ratusz/aktualnosci/slupsk-ukrainie-zbiorcze-informacje-cz-2
Źródło:https://slupsk-ukrainie.pl/pl/home

                   MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein
Żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy
Źródło:https://www.facebook.com/hashtag/momentedukacyjny
Żródło:https://szkolaedukacji.pl/jak-przygotowac-sie-do-przyjecia-ukrainskich-dzieci/
Żródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie--rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnych
Żródło:https://www.ore.edu.pl/2022/02/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie/

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Żródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy

Żródło:https://www.gov.pl/web/udsc/infolinia-udsc-wylacznie-dla-obywateli-ukrainy

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił linię w Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12, obsługiwaną w języku ukraińskim oraz rosyjskim.

Uwaga! Pomoc 800 12 12 12 po ukraińsku

Żródło:https://brpd.gov.pl/
Żródło:https://czat.brpd.gov.pl/
Skip to content
Verified by MonsterInsights