Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

W ramach projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Widzę” kontynuowane będą działania w zakresie, m.in.: 

 • wdrożenia bezpłatnych przesiewowych badań widzenia u dzieci przedszkolnych (5 –  letnich) – badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny;
 • oceny funkcjonalnej procesu widzenia wśród dzieci przedszkolnych (3-6 r.ż) – badanie w poradni na wniosek rodziców/prawnych opiekunów;
  badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny/narzędzi diagnostycznych;
 • oceny funkcjonalnej procesu widzenia wśród uczniów z klas I-VIII SP/szkół ponadpodstawowych; badanie w poradni na wniosek rodziców/prawnych opiekunów; badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny/narzędzi diagnostycznych;
 • tworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci/uczniów ze wskazanymi po badaniu przesiewowym/ocenie funkcjonalnej widzenia nieprawidłowościami w  procesie widzenia (m.in.: wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej,tj. okulistycznej/ optometrycznej/ fizjoterapeutycznej/ neurologicznej -wskazanie do terapii wzrokowej/widzenia, zwiększanie świadomości rodziców/prawnych opiekunów dzieci z zaburzeniami widzenia, wskazywanie placówek specjalistycznych celem pogłębionej diagnozy specjalistycznej –  Świadczenia z zakresu okulistyki-optometrii;
 • współpracy z Marką ONYA w ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © –  https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/;
 • nawiązania współpracy z Fundacją ONYA –https://www.spojrzecinaczej.org/.

W ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © (II edycja)  prowadzone będą przesiewowe badania widzenia wśród dzieci 6-letnich. Badania przeprowadzą przeszkoleni w zakresie  diagnozy procesu widzenianauczyciele przedszkoli (2 nauczycieli z każdej placówki). 

Szczegółowe informacje na temat II edycji projektu Spojrzeć Inaczej© – https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/.

Szczegółowe informacje na temat projektu profilaktyczno-edukacyjnego Widzę – https://ppp.slupsk.pl/proces-widzenia/.

W ramach działań profilaktycznych kontynuowane będą badania w zakresie:

 1. Badania słuchu z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny https://ppp.slupsk.pl/system-sat/ ). Diagnoza SAT obejmuje:
 • Badanie słuchu obwodowego – podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
 • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST – Test sekwencji długości tonów – polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
 • PPST – Test sekwencji wysokości tonów – polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

Grupa wiekowa:

 • Badanie audiometryczne: dzieci od 6-go roku życia.
 • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego: dzieci od 8-go roku życia.

2. Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę dla przedszkolaków”. Badaniami objęte są dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły obowiązku szkolnego. Głównym celem badania słuchu jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym https://ppp.slupsk.pl/profilaktyka-zaburzen-sluchu-i-mowy/ .

3. Badanie słuchu z wykorzystaniem  aparatury medycznej GNP Magnusson – PATH MEDICAL SOLUTIONS (m.in.: Audiogram MAGIC).

W ramach działań profilaktycznych (m.in.: ocena postawy ciała) oraz działań diagnostycznoterapeutycznych kontynuowane będą działania wspierające ruch i postawę ciała wśród dzieci/młodzieży od 5-18 r. ż.  

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/młodzieży będą mogli skorzystać, m.in.:  z oferty Centrum Rehabilitacji AVENIR w Słupsku, tj.:  z bezpłatnych programów w zakresie diagnozy i rehabilitacji postawy ciała:
→ pilotażowy program badania oraz leczenia wad stóp dzieci i młodzieży;
→ rehabilitacja dzieci i młodzież z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, z wadami kręgosłupa, np. skolioza.

Zaproszenie do skorzystania z w/w programów wynika, m.in.:

 • Z analizy badań własnych prowadzonych przez poradnię i markę ONYA w ramach wdrożenia projektu “Spojrzeć Inaczej ©” https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/, m.in.: w przypadku 202 dzieci (6-letnich) wskazanych do pogłębionej diagnozy specjalistycznej ze względu na nieprawidłowości widzenia – 134 stanowiły dzieci z objawem wyrównawczego ruchu ciała (tej grupie dzieci wskazana została pogłębiona diagnoza specjalistyczna, tj. fizjoterapeutyczna celem potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń).
Najczęstszym objawem wyrównawczego ruchu ciała jest, m.in.: brak stabilnej postawy podczas siedzenia (dziecko pochyla głowę na prawy/lewy bok, nadmiernie pochyla głowę do przodu i obniża brodę, odchyla głowę do tyłu i unosi brodę, skręca głowę w lewo/prawo, odchyla tułów na prawy/lewy bok podnoszą lub obniżając ramię prawe/lewe, nadmiernie pochyla tułów do przodu, odchyla tułów do tyłu, skręca tułowiem w prawo/lewo).
 • Z analizy badań własnych prowadzonych przez Centrum Rehabilitacji AVENIR w zakresie wad postawy (m.in.: widoczny wzrost grupy dzieci/młodzieży w przedziale wiekowym 0 – 7 r. ż, 8-14 r. ż, 15-18 r. ż korzystających z rehabilitacji ruchowej –  między 2016r., a 2022r. ). Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, pt. “Funkcje wzrokowe – edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka” organizowanej przez markę ONYA w ramach projektu “Spojrzeć Inaczej ©”.

Centrum Rehabilitacji AVENIR objęło Patronat honorowy nad wydarzeniem – https://www.spojrzecinaczej.org/l/podsumowanie-interdyscyplinarnej-konferencji-naukowo-dydaktycznej/

W ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © (II edycja)  i projektu profilaktyczno-edukacyjnego ” Widzę” prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii ruchu i postawy ciała , m.in.: bezpłatne szkolenie dla nauczycieli  przedszkola (2 nauczycieli z placówki), bezpłatne badania dla dzieci 5-6 letnich w zakresie leczenia wad stóp czy rehabilitacja dzieci 5-6 letnich  z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, z wadami kręgosłupa (np. skolioza), spotkanie dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci 5-6 letnich zainteresowanych tematyką ruchu i postawy ciała. 

Szczegółowe informacje na temat w/w działań  – https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/. 

Reklama avenir
Źródło: http://avenirslupsk.pl/

Centrum Rehabilitacji Avenir prowadzi bezpłatną rehabilitację młodzieży do 18. roku życia. Turnus rehabilitacyjny obejmuje terapię indywidualną z fizjoterapeutą oraz zabiegi fizykalne – do 10 dni zabiegowych.

 • Rehabilitacja skierowana jest do dzieci i młodzieży od 5. do 18. roku życia z różnymi schorzeniami (dzieci i młodzież z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, a także z wadami kręgosłupa takich, jak np. skolioza).
 • Rehabilitacja to cykl spotkań z fizjoterapeutą na sali rehabilitacyjnej oraz zabiegi fizykalne, które dobierane są indywidualnie w zależności od schorzenia.
 • Wystarczy skierowanie na rehabilitację od lekarza pediatry lub specjalisty.

Centrum Rehabilitacji Avenir zostało wyróżnione jako jedna z 16 wybranych przez NFZ w Polsce placówek, która przeprowadzi pilotażowy program badania oraz leczenia wad stóp dzieci i młodzieży.

Program pilotażowy:

 • dotyczy dzieci i młodzieży w wieku od 5. do 16. roku życia;
 • potrwa do 2025 roku;
 • jest bezpłatny;
 • bez skierowania od lekarza;
 • realizowany jest w 16 ośrodkach w Polsce.

Program obejmuje:

 • badanie manualne stóp,
 • badanie na platformie,
 • badanie podoskopowe,
 • rehabilitację.

https://avenir.pl/bezplatna-diagnostyka-oraz-leczenie-wad-stop-dzieci-i-mlodziezy/

 

Skip to content
Verified by MonsterInsights