Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Konferencja Naukowo-Dydaktyczną w ramach Projektu Spojrzeć Inaczej©
pt. „Funkcje wzrokowe - edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka”.

Zapraszamy na Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Dydaktyczną w ramach Projektu Spojrzeć Inaczej© pt. „Funkcje wzrokowe – edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka”.
Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, marka ONYA i Fundacja ONYA.
Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w kraju zorganizowane na tak dużą skalę, poprowadzone przez profesjonalistów z dziedziny optometrii, pedagogiki, rehabilitacji dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych wszystkich specjalności – logopedów, psychologów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych i innych; nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz pozostałych specjalistów zainteresowanych wpływem funkcji wzrokowych na naukę czytania i pisania oraz funkcjonowanie dziecka w życiu społecznym.
 
Konferencja odbędzie się 24 maja w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zapisy prowadzi Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 
 
Udział w konferencji po zarejestrowaniu bezpłatny – liczba miejsc ograniczona. 
Poniżej link do konferencji:
 
Żródło: https://www.fundacjaonya.org/

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE

Projekt „Dziecko w równowadze” poświęcony jest ocenie zmysłu równowagi u dzieci w okresie niemowlęcym, wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zmysł odbiera i przetwarza wszelkie informacje związane z ruchem ciała).
Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej sali do diagnozy równowagi, w tym modernizacja sali i doposażenie sali diagnostycznej w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi.
Dzięki wsparciu fundacji/sponsorom udało się zrealizować część dotycząca doposażenia w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi oraz dokonać modernizacji sali diagnostyczno-terapeutycznej.

Pan Tomasz Pałasz po raz kolejny pomógł naszej placówce w realizacji przedsięwzięcia. Przekazał materac rehabilitacyjny, który idealnie nadaje się pod podwiesie. Materac stanowi  zabezpiecznie przed upadkiem ze sprzętu SI. 

 
Źródło obrazka:https://empis.pl/materace/408-materac-rehabilitacyjny-skladany.html

Dzięki wsparciu Pana Michała Sikorskiego udało się zrealizować część dotycząca doposażenia w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi.

Darczyńca przekazał pomoc rzeczową w postaci:

  • Podwiesia do Integracji Sensorycznej;
  • Huśtawki linowej typu „tarczowa”;
  • Huśtawki do huśtania na stojąco;
  • Huśtawki bocianie gniazdo NIEBIESKIE.

Dzięki wsparciu FIRMY KETER udało się zrealizować ostatni etap projektu, czyli doposażenie sali w brakujące elementy do przechowywania zabawek, pomocy, piłek.

Darczyńca przekazał pomoc rzeczową w postaci, m.in.: mobilne regały z szufladami, kosze, pojemniki z przykrywką o różnej wielkości. Łącznie przekazano 30 sztuk. 

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Firma Polesie Poland Sp. z o.o. wsparła rzeczowo (przekazując pakiet zabawek) przedsięwzięcie „Zrozumieć niepełnosprawność”.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest praca z rodzicem doświadczającym niepełnosprawności swojego dziecka i jednocześnie budowanie odpowiedzi na wiele stawianych pytanie, m.in.: Czy można przewidzieć i zaplanować rozwój własnego dziecka z niepełnosprawnością? Co to znaczy niepełnosprawne? Czy to oznacza, iż jest: „inne”, „upośledzone”. Czy to jest coś stałego, co będzie trwać już przez całe życie, czy też może ulec zmianie?

Pierwsze pytania/odpowiedzi „padają” w trakcie/po diagnozie, co wzmaga/wprowadza niepokój w rodzicu dziecka. Chcąc zniwelować ten stan, pomóc oswoić się z „innością/normalnością” zapraszamy rodziców do udziału w diagnozie/terapii/spotkaniach.

Diagnoza dzieci w fazie wczesnego rozwoju nie narzuca/określa czym i za pomocą jakich „zabawek” oceniamy  rozwój dziecka. Zabawki są nam niezbędne, m.in.: do uatrakcyjnienia miejsca, wzbudzenia zainteresowania, wejścia w relacje z dzieckiem, do oceny odruchów dziecka, odgrywania ról, itp. Budujemy sferę przyjazną dziecku w „nieprzyjaznym miejscu”, bo nowym/nieznanym/obcym.

Pomoc ze strony Polesie Poland Sp. z o.o.  strony umożliwi zrealizowanie jednego z etapów przedsięwzięcia i będzie wkładem w radość i uśmiech dzieci.

Dziękujemy Panu kierownikowi działu sprzedaży oraz specjaliście ds. handlu zagranicznego Polesie Poland Sp. z o.o. za wsparcie naszego przedsięwzięcia.   

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYJAZNA POCZEKALNIA

Firma Maripol Meble Polska we współpracy z Fundacją Sub Ventum wsparła rzeczowo przedsięwzięcie Przyjazna poczekalnia realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie poradni miejsca przyjaznego dzieciom, przestrzeni umilającej czas oczekiwania na wizytę (badanie psychologiczno-pedagogiczne/logopedyczne/słuchu/widzenia) w nowym, nieznanym środowisku.

Jednym z głównych założeń jest modernizacja już istniejącego kącika zabaw. 

Przyjazna poczekalnia powstaje dla  naszych najmłodszych klientów (m.in.:  wiek przedszkolny czy uczniowie klas I-III szkoły podstawowej). To najczęściej widoczna grupa dzieci bawiących się w istniejącym kąciku zabaw. 

 

Działannia wspierające proces widzenia

PROJEKT SPOJRZEĆ INACZEJ©

Przesiewowe badania widzenia w projekcie - ONYA

Przesiewowe badania widzenia w projekcie - Poradnia

PROJEKT W ZAKRESIE PROCESU WIDZENIA - WIDZĘ

Fundacja Energa wspiera projekt Widzę

Działania wsperające proces słyszenia
Działania wspierające proces ruchu
Centrum Rehabilitacji Avenir partnerem programu darmowej rehabilitacji
dla dzieci i młodzieży ze skoliozą
Reklama avenir
Źródło: http://avenirslupsk.pl/
Skrrzywiony kręgosłup
Źródło:https://www.facebook.com/Centrum-Rehabilitacji-Avenir-108175804103729/
Działania wspierające MEN,ORE
Źródło:https://www.ore.edu.pl/2023/04/16-maja-xiii-ogolnopolski-kongres-wychowania-do-zycia-w-rodzinie/
Źródło:https://www.ore.edu.pl/
Telefon zaufania 800 12 12 12
Skip to content
Verified by MonsterInsights