Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Moje dziecko jest zdolne i co dalej?

Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Różnice te możemy już dostrzec  u najmłodszych dzieci. Dzieci różnią się między sobą pod względem szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumentach muzycznych, rysowania, malowania itp. – te umiejętności to zdolności.
Mamy więc do czynienia ze :

 • zdolnościami ogólnymi (określanymi jako inteligencja)
 • zdolnościami kierunkowymi (np. matematycznymi, artystycznymi, językowymi, sportowymi)
 • zdolnościami twórczymi, rozumianymi jako umiejętność znajdowania wielu różnych i oryginalnych rozwiązań zadań i problemów.

Jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne?

Symptomy zdolności w wieku przedszkolnym to:

 • łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy;
 • zadawanie dużej ilości pytań, zainteresowanie światem;
 • wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością;
 • wymyślanie nowych zabaw;
 • bogata wyobraźnia;
 • wysoka sprawność językowa;
 • umiejętność poprawnego wnioskowania;
 • szybkie tempo procesów myślowych;
 • bardzo dobrą pamięć, wysoką zdolność koncentracji uwagi;
 • zainteresowania czytelnicze;
 • umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów.

Kto może pomóc w rozpoznaniu zdolności u dzieci i młodzieży ?

Wszelką pomoc w rozpoznaniu potencjałów rozwojowych dzieci, ich uzdolnień uzyskacie Państwo w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Słupsku.
W tym celu należy zgłosić się do poradni z dzieckiem, gdzie psycholodzy dokonają diagnozy potencjału dziecka i udzielą informacji o formach stymulacji i pomocy w rozwijaniu zdolności.
Oferta Poradni dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych:

 • diagnozowanie potencjałów rozwojowych dziecka, mocnych i słabszych stron funkcjonowania    intelektualnego i emocjonalno- społecznego,
 • przyspieszenie obowiązku szkolnego,
 • indywidualny tok nauki,
 • indywidualny program nauki,
 • indywidualne poradnictwo dla rodziców i dziecka,
 • oraz inne (m.in. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu).

Informacji na temat diagnozy i  wspierania w rozwoju dziecka zdolnego udziela             
Katarzyna Oleszkiewicz – psycholog

Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego 

Skip to content
Verified by MonsterInsights