Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Prawa dziecka

Plakat - Prawa dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  wdraża w słupskich publicznych przedszkolach przedsięwzięcie pt. Dziecka prawa – moja sprawa! Działania prowadzone przez specjalistów poradni oparte zostały o Projekt UNICEF „Międzynarodowy Dzień Dziecka z UNICEF”.
Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w okresie od listopada 2019 do marca 2020.
Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 15 słupskich przedszkoli.
Grupa docelowa: dzieci 6 – letnie.
Pierwsze spotkanie przeprowadzone zostało dnia 20.11.2019r. w przedszkolu integracyjnym. W zajęciach uczestniczyło 23 przedszkolaków.
4 zajęcia odbyły się w styczniu 2020r. w 2 przedszkolach. Uczestniczyło w nich 62 dzieci.
Łącznie na przełomie listopada 2019r.- stycznia 2020r. zostało przeprowadzonych 5 zajęć w 3 publicznych przedszkolach. W zajęciach uczestniczyło 85 dzieci.

W lutym i marcu planowane są zajęcia dla 12 przedszkoli. Zajęcia odbędą się w 17 grupach (ok. 382 dzieci). Ilość dzieci może ulec zmianie (zmniejszeniu) ze względu na nieobecność dzieci w przedszkolu.
W ramach wdrożenia przedsięwzięcia:

  • dzieci otrzymują książeczki „Twoje prawa”  – dotychczas przekazano dzieciom 85 książeczek – pakiet przekazany przez UNICEF
  • nauczyciele otrzymują pakiet zawierający plakat „Konwencja o prawach dziecka” oraz książeczkę „Konwencja o prawach dziecka” – pakiet przekazany przez UNICEF
  • dyrektorzy placówek-Scenariusz zajęć —› (link do pobrania PDF)
  • poradnia – koordynator projektu otrzymał w wersji elektronicznej: Prawa dziecka materiały dydaktyczne dla nauczycieli; książeczka pt. „Twoje prawa” , „Konwencja o prawach dziecka”; plakat  pt. „Konwencja o prawach dziecka”; Scenariusze zajęć dla nauczycieli pt. „Prawa dziecka”.

W ramach włączenia się do akcji UNICEF „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” zapraszamy na stronę UNICEF – celem pogłębienia wiedzy na temat Praw dziecka:

  • Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. (Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka ) —› (link do pobrania PDF)

 

Koordynator przedsięwzięcia

Wioletta Majewska

Raport z wdrożenia projektu

plakat - Prawa dziecka
Skip to content
Verified by MonsterInsights