Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Techniki wyciszające w Integracji Sensorycznej

Materiały nt. ,,Technik wyciszających w integracji sensorycznej’’ zostały opracowane przez Edytę Grabusińską i były zaprezentowane w ramach sieci współpracy szkół w Słupsku.

Umieszczone zostały celem wsparcia nauczycieli i rodziców w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zapraszamy do prezentacji multimedialnej.

 

Prezentacja do porania w wersji PDF ——> TECHNIKI WYCISZAJACE W SI – WARSZTATY

Terapia Integracji Sensorycznej

W Naszej  Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej odbywają się zajęcia metodą integracji sensorycznej. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale również stosuje się ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń.
         Terapią SI są objęte dzieci  zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdyż program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka.
       Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”.

Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska.

Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach.
Dzięki terapii dziecko może poprawić:
– funkcjonowanie emocjonalne,
– uwagę i koncentrację
– zdolności wzrokowe i słuchowe
– sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
– samoświadomość i samoocenę.


Zapraszamy do obejrzenia filmików z ćwiczeniami
Edyta Grabusińska

ZASADY REKRUTACJI NA TERAPIĘ SI

 1. Podstawą do przyjęcia dziecka jest diagnoza procesów integracji sensorycznej.
 2. Na zajęcia przyjmuje się dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w mieście Słupsk.
 3. Nie przyjmuje się dzieci, które uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych, placówkach NFZ oraz prywatnych.
 4. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 4 lat maksymalnie do 9 roku życia (do trzeciej klasy szkoły podstawowej).
 5. Dziecko które przebywa pod stałą opieką specjalistów PP-P ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do terapii SI.
 6. W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica o doniesienie zaświadczenia lekarskiego od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub wadą postawy wskazane jest doniesienie przez rodziców zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w terapii od lekarza ortopedy lub rehabilitanta.
 7. W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej oraz powyżej 9 roku życia rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia ćwiczeń na terenie domu.
 8. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na salę terapeutyczną bez obuwia, w skarpetkach antypoślizgowych.
 9. W trakcie terapii nie wolno spożywać dziecku cukierków, gum, napojów itd.

Zasady uczestniczenia w zajęciach SI

 1. Terapia odbywa się raz w tygodniu.
 2. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia na skarpetki antypoślizgowe i wygodny strój.
 5. Opiekun punktualnie przyprowadza dziecko i punktualnie odbiera je po zajęciach.
 6. Dzieci chore (kaszlące, z katarem lub gorączką) nie będą przyjmowane na zajęcia w danym dniu.
 7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się jeden rok kalendarzowy– od września do sierpnia. Dziecko może być objęte terapią SI  w PPP nr 8 tylko raz.
 8. Na zajęcia będzie przyjmowana ograniczona grupa dzieci  w liczbie, która umożliwi Poradni zapewnienie prowadzenia efektywnych oddziaływań terapeutycznych i zgodnie z możliwościami placówki.

                                                                                                                                                                                            Prowadzący:                                                                                                                                                                                                                          Hanna Tomaszewska                                                                                                                                                                                                        Edyta Grabusińska                                                                                                                                                                                                            Monika Matyszewska

Skip to content
Verified by MonsterInsights