Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

 1. Diagnostyka logopedyczna dzieci i młodzieży na terenie placówki.
 2. Prowadzenie porad i konsultacji logopedycznych na terenie poradni po wcześniejszym
  umówieniu terminu.
 3. Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni:
 • Stymulowanie mowy dziecka w przypadku ORM (opóźnionego rozwoju mowy),
 • terapia wad wymowy u dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową
 • terapia niepłynności mowy,
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka w przypadku dyslalii i trudności szkolnych,
 • zajęcia z emisji głosu.

4. Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych u dzieci przedszkolnych i dzieci
z klas 0 szkoły podstawowej.

Artur Pokrzywniak

 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 • Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań z uwagi na zaburzenia komunikacji językowej.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych, które polegają w szczególności na:

– prowadzeniu zajęć grupowych Stymulowanie rozwoju mowy dziecka w oddziałach realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,
– udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy logopedycznej w placówce pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb logopedycznych dzieci i młodzieży.

 • Prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy logopedycznej w formie:

– indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci,
– współpracy z rodzicami,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– działalności informacyjno-szkoleniowej.

Krystyna Sobczyk

Pobierz —› Proceduty uczestnictwa dziecka/ucznia w terapii logopedycznej- PDF

Skip to content
Verified by MonsterInsights