Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

DOTACJA Z FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

Zarząd Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w październiku 2007 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek o wsparcie finansowe projektu Program Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Fundacja Kronenberga przyznała dofinansowanie w wysokości 16.160,00 zł (szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) na realizację przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego. Dofinansowanie zostało wykorzystane na realizację projektu zgodnie z budżetem załączonym do wniosku.

Budżet przewidywał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych:

  • Szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • Szkolenia dla terapeutów prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • Szkolenia dla rodziców prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Budżet przewidywał kupno:

  • Pomocy edukacyjnych – terapeutycznych  

  • Materiałów papierniczych

  • Sprzętu

 Projekt „Program Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci  z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych” to innowacja edukacyjna. Program przeznaczony był dla: dzieci przedszkolnych(grupa0),uczniów klas szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.( w grupie znajdują się dzieci nadpobudliwe, z zaburzeniami w sferze emocjonalnej, mające problemy z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami, dzieci z dysleksją, z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych) rodziców, nauczycieli i terapeutów.
Projekt swoim zasięgiem objął dzieci, rodziców, nauczycieli, terapeutów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta Słupska i szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu słupskiego. W programie uczestniczyło 170  uczniów. Osobą zarządzającą projektem był dyrektor PP-P pan Rafał Nosewicz. Projekt realizowany był przez panią wicedyrektor Hannę Czerwieńską–Szulc i dwóch pedagogów – terapeutów.
Realizowany projekt” Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych” nastawiony był na:

    • usprawnianie zaburzonych funkcji  i wspomaganie funkcji rozwijających się dobrze, aby stały się wsparciem dla funkcji zaburzonych,

    • współpracę terapeuty z rodzicami dziecka, nauczycielami, terapeutami, pedagogami

Skip to content
Verified by MonsterInsights