Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

FUNDACJA DOROŚLI DZIECIOM

Szanowni Państwo !


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku w miesiącu wrześniu 2012r. otrzymała  od Fundacji Dorośli Dzieciom dotację na wdrożenie projektu „Z seksem za pan brat –problematyka okresu dojrzewania i dorastania”.
Cel główny projektu:

 • wdrożenie pierwszego etapu działań edukacyjno – terapeutycznych w zakresie

dojrzewania i dorastania młodzieży na zajęciach cykliczno-warsztatowych dla dzieci,

rodziców, nauczycieli

 • sformułowanie celu długoterminowego w zakresie edukacji seksualnej dzieci, rodziców,

nauczycieli                     

Cel zajęć cykliczno-warsztatowych
dla rodziców:
Cel ogólny: przybliżenia rodzicom specyfiki okresu dojrzewania i dorastania na tle psychologii rozwojowej.
Cel szczegółowy:

 • Uświadomienie potrzeb i oczekiwań dorastającego nastolatka.
 • Istota postaw rodzicielskich wobec prezentowanych zachowań nastoletnich dzieci.

dla młodzieży:
Cel ogólny: uświadomienia zmian zachodzących w organizmie dorastającego nastolatka.
Cel szczegółowy:

 • Uświadomienie młodzieży istoty własnej odpowiedzialności wobec rozwijającej się seksualności.
 • Rozumienie konfliktu pokoleń jako istotnego elementu okresu dorastania i dojrzewania.

dla nauczycieli:
Cel ogólny: wypracowanie naturalnej postawy nauczyciela wobec problemów dorastania i dojrzewania uczniów.
Cel szczegółowy:

 • Uświadomienie konieczności stałej gotowości bycia w kontakcie i rozumieniu problemów młodzieży.
 • Istota wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej w formie warsztatowej.

Grupa docelowa:

 • młodzież gimnazjalna – Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku, ul. Deotymy 15 a
 • nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku, ul. Deotymy 15 a
 • rodzice

Dofinansowanie  zostało przeznaczone na:

  • wdrożenie warsztatów szkoleniowych dla rodziców, uczniów, nauczycieli,
  • doposażenie rodziców, uczniów, nauczycieli w publikacje edukacyjne,
  • opracowanie i wydruk plakatów informacyjno-promujących

link – wyniki badań ankietowych w PDF

Skip to content
Verified by MonsterInsights