Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Plakat - KGHM dofinansowała projekt diagnostyczno - terpeutyczne

Cel:
Doposażenie sali terapeutycznej w specjalistyczne pomoce do diagnozy i terapii dla dziecka w fazie intensywnego rozwoju, z zaburzeniami statyki ciała /wadami postawy/, z trwałym uszkodzeniem narządu ruchu, z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie rozwoju motorycznego), nadwrażliwego słuchowo, wzrokowo i dotykowo, poszukującego wrażeń dotykowych, wzrokowych, wrażeń z czucia głębokiego, unikającego wrażeń proprioceptywnych.
Okres realizacji: 01.04.2017r-31.08.2018r (II semestr roku szkolnego 2017-2018)
Odbiorcy projektu (grupa docelowe bezpośrednia):

 • dzieci od 6 miesiąca życia do 3 r. ż
 • dzieci ze wszystkich publicznych przedszkoli (wiek od 3 r.ż do 6 r.ż)
 • uczniowie z publicznych szkół podstawowych
 • uczniowie szkół gimnazjalnych

Założeniem projektu jest prowadzenie diagnozy i terapii dla określonej grupy dzieci:

 • dzieci w fazie skoku rozwojowego (5-6 latków),
 • dziecka z zaburzeniami statyki ciała /wadami postawy/,
 • z trwałym uszkodzeniem narządu ruchu,
 • z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie rozwoju motorycznego),
 • dzieci nadwrażliwe słuchowo, wzrokowo i dotykowo, poszukujące wrażeń dotykowych, wzrokowych, wrażeń z czucia głębokiego, dzieci unikające wrażeń proprioceptywnych.

Miejsce realizacji projektu i jego zasięg:

 • Miejsce realizacji projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9
 • Zasięg: lokalny – Gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie.
Skip to content
Verified by MonsterInsights