Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Informacje o projekcie

Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.

Zasięg projektu: lokalny, publiczne szkoły podstawowe (1,2,3,4,5,6,8,9,10) na terenie miasta Słupska.

Partnerzy w projekcie: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Pl. Zwycięstwa 3 w Słupsku.

Cel strategiczny projektu:

  • pomoc uczniom w identyfikacji preferowanego stylu uczenia się,
  • wsparcie i ukierunkowanie uczniów w skutecznym uczeniu sie,
  • wsparcie i ukierunkowanie nauczycieli w skutecznym nauczaniu,
  • wsparcie i ukierunkowanie rodziców do pomocy i organizacji skutecznego uczenia się dziecka w środowisku domowym,
  • modyfikacja stosowanych na zajęciach lekcyjnych metod, tak aby uczący się szybciej zapamiętywali materiał,
  • umożliwienie uczniom zajmowania właściwego miejsce w klasie zgodnego z kanałem uczenia się.
Zespół ekspertów:
  • Monika Walczak-psycholog
  • Małgorzata Gierszewska – psycholog
 

Raport z wdrożenia projektu

Skip to content
Verified by MonsterInsights