Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy

Zajęcia adresowane są do uczniów klas III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

 • przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych, które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,
 • są mało asertywni,
 • nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,
 • mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,
 • nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,
 • nie radzą sobie ze stresem.

Zadania programu:

 • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
 • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
 • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
 • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
 • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
 • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • opanowanie odpowiednich reakcji społecznych na określone zachowania
 • nauczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności
 • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów
 • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych
 • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania
 • uczenie się pełnienia ról.

                                                                                                                                                                                                 Prowadząca: 

                                                                                                                                                                                                Agnieszka Bernasińska

Skip to content
Verified by MonsterInsights