Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ BRE BANKU

Projekt

Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej

Widoczne atrybuty cyrkowe - talerze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku w miesiącu sierpniu 2011r. otrzymała od Fundacji BRE Banku dotację w wysokości 4.987,95 zł (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na wdrożenie projektu „Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej”. Dofinansowanie     zostanie przeznaczone na:

— doposażenie gabinetu terapii w pomoce –rekwizyty cyrkowe

— warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli kształcenia integrowanego, rodziców

— cykl zajęć dla dzieci 6-9 letnich z wykorzystaniem elementów technik cyrkowych jak żonglowanie,

balansowanie prowadzony przez specjalistów w tej dziedzinie.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2011 do 30.06.2012r. Grupę docelową-bezpośrednią w projekcie stanowiądzieci w wieku 6-9 lat zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z zaburzeniami motoryki małej. Grupa pośrednia to nauczyciele przedszkola i kształcenia zintegrowanego oraz rodzice dzieci zakwalifikowanych do zajęć terapii.

Do działań terapeutycznych wpisane zostaną elementy prawie nieznanej  w Polsce nowej formy – pedagogiki cyrku – nowatorskiej formy stymulacji aktywności ruchowej. Pedagogika cyrku jest:

— jedną z rodzajów pedagogiki zabawy, czyli uczenia i rozwijania umiejętności wśród dzieci poprzez

      zabawę – to specyficzna forma zabawy, zbudowana w konwencji cyrkowej, pozwala na swobodę,       improwizację, rozluźnienie mięśni dzięki wykorzystaniu rekwizytów cyrkowych

—  jedną z metod poprawy koncentracji i koordynacji ruchu

—  połączeniem wykonywania cyrkowych aktywności ruchowych i artystycznych umiejętności z       pedagogicznymi treściami i celami.

Praca terapeutyczna skoncentruje się wokół jednej z czterech grup nieprawidłowości rozwoju dziecka: w zakresie rozwoju ruchowego – niezręczność manualna. Podzielona zostanie na 3 bloki tematyczne:           

I ćwiczenia usprawniające koordynację oka i ręki, II ćwiczenia rozmachowe (rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia), III ćwiczenia usprawniające końcówki palców, nadgarstka i dłoni –usprawnianie małych ruchów ręki: dłoni, nadgarstka i palców. Na każdym etapie pracy terapeutycznej wykorzystane zostaną rekwizyty cyrkowe min : chusty do żonglowania, woreczki do rzucania, zręcznościowe łyżki, talerz żonglerski.  Dodatkowo do zajęć terapeutycznych zostanie wdrożony cykl zajęć z wykorzystaniem elementów technik cyrkowych jak żonglowanie, balansowanieprowadzony przez specjalistów w tej dziedzinie.Założeniem projektu jest również wdrożenie do pracy terapeutycznej rodziców dzieci objętych projektem, nauczycieli przedszkola i klas kształcenia zintegrowanego.

Wszystkich zainteresowanych nowatorską formą stymulacji aktywności ruchowej zapraszamy do lektury – Centrum Edukacyjne Akson-Kraków.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
ul. Narutowicza9
76-200 Słupsk

Podsumowanie I etapu wdrożenia projektu „ Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej”

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone w dniu 29.11.201.r. przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku zajęcia usprawniające motorykę małą dla 20 uczniów z  klas 0-III szkoły podstawowej czytaj dalej>>>

 

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone w dniu 13.12.2011r. przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku zajęcia usprawniające motorykę małą dla 20 uczniów z  klas 0-III szkoły podstawowej czytaj dalej>>>

 

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkola

czytaj dalej>>>


W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku warsztaty szkoleniowe dla rodziców

czytaj dalej>>>


W ramach wdrożenia I etapu projektu został zorganizowany kiermasz pomocy edukacyjno-terapeutycznych 

czytaj dalej>>>

DOTACJA  Z FUNDACJI BRE BANKU

Zarząd Fundacji w 2010 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia ”Bystre oczko”.

Cel realizacji Projektu

Projekt „Bystre oczko” nastawiony był na:

 • wyposażenie dzieci  z zaburzoną funkcją wzrokową w pomoce terapeutyczne
 • doposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w pomoce usprawniające funkcje wzrokowe
 • ukierunkowanie rodziców na pracę dziecka w domu z   wykorzystaniem pomocy
 • wystawa pomocy usprawniających funkcje wzrokowe dla pracowników poradni

Przedstawione w projekcie cele w pełni zostały osiągnięte.

Działania  jakie podjęto, aby osiągnąć wyznaczony cel?

 • Zostały zakupione pomoce terapeutycznych dla dzieci 6-letnich z zaburzoną funkcją wzrokową
 • Zostały zakupione pomoce terapeutycznych do gabinetu terapii
 • Został przygotowany pakiet dla uczestników – 6 latków
 • Zostały przygotowane dyplomy z okazji Dnia Dziecka
 • Został opracowany scenariusz  gali  z okazji Dnia Dziecka
 • Została zorganizowana i przeprowadzona gala z okazji Dnia Dziecka dla grupy 6-latków, na której wręczono dzieciom pakiet pomocy terapeutycznych ( min. gry usprawniające funkcje wzrokowe, publikacji – książki  ( ćwiczenia) terapeutyczne )
 • Zostały wręczone dyplomy z okazji Dnia Dziecka
 • Zostało zorganizowane spotkania dla rodziców:
 • Prezentacja zakupionych pomocy dla dzieci (pakiet) i sposób ich wykorzystania w domu.
 • Prezentacja
 •  
 • zakupionych
 • pomocy do gabinetu terapii i przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego z wykorzystaniem pomocy.

Na prośbę rodziców odbyło się jedno spotkanie na którym zrealizowano w/w zagadnienia.

 • Została zorganizowana we współpracy z wydawnictwem Harmonia konferencja szkoleniowa ”Kolorowy świat pięciolatka” dla nauczycieli przedszkola i pracowników PP-P. Uczestnicy otrzymali materiały. Na konferencji zostały zaprezentowane pomoce edukacyjno-terapeutyczne  – kiermasz publikacji
 • Została zorganizowana wystawy pomocy usprawniających funkcje wzrokowe dla pracowników poradni-prezentacja pomocy zgromadzonych w gabinecie terapii w celu wzbogacenia warsztatu pracy, wiedzy wśród diagnostów: psycholog, pedagog, logopeda.
 • Zostały przygotowane plakaty i ulotki

Liczba uczestników bezpośrednich Projektu

Łącznie uczestniczyło w projekcie: 11 osób

Rezultaty realizacji Projektu.

Wdrożenie do pracy terapeutycznej zakupionych pomocy edukacyjno-terapeutycznych uatrakcyjniło zajęcia – dzieci z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje wzrokowe. Efekty w rozwoju funkcji poznawczej widoczne będą  w przyszłości. Zakupione pomoce będą wykorzystywane w dalszej pracy terapeutycznej z 6-latkami.  Po okresie wakacyjnym rozpoczyna się dalszy etap terapii pedagogicznej.

Dużo radości sprawiły 6-latkom otrzymane pomoce edukacyjno-terapeutyczne.   Z relacji rodziców wynika, że było to duże zaskoczenie nie tylko dla naszych milusińskich, ale i dla nich samych. Już po pierwszych dniach praca z dzieckiem w domu z wykorzystaniem pomocy stała się efektywniejsza, ukierunkowana. Dzięki temu zyskamy pewność, że dziecko pracuje w domu na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.

Doposażenie gabinetu w pomoce wzbogaciło warsztat pracy terapeuty co przyczyni się  do wzrostu stopnia usprawnienia zaburzonej funkcji  wzrokowej.

Skip to content
Verified by MonsterInsights