Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  19 września 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich  ul. Szczecińska 60 w Słupsku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Konferencję rozpoczęła wykładem inauguracyjnym pt. ”Model partnerskiej współpracy środowiskowej na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-założenia i rozwiązania praktyczne.” – prof. dr hab. Barbara Skałbania z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka  w Warszawie.

Główne założenia Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zaprezentowała  Pani Agnieszka Karczewska – Gzik  koordynator Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i prof. dr hab. Mirosław Babiarz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani między innymi z istotą modelu (Istotą modelu jest stworzenie koalicji szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin. Inicjatorem jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), która ma najpełniejszą informację o zadaniach realizowanych przez placówki oświatowe oraz instytucje i organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym.*), główną ideą modelu (Główną ideą modelu jest efektywne wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej poprzez podejmowanie spójnych działań umożliwiających tworzenie ponadstandardowych rozwiązań.*) oraz etapami wdrażania modelu.

Drugą część konferencji rozpoczęła doktor Ewa Szumilas z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani doktor szczegółowo omówiła formy, zasady, metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie edukacji włączającej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym w dniu konferencji naukowo-dydaktycznej przez przedstawicieli zespołu naukowego i wicedyrektor PP-P.

 *źródło: Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  

Publikacje ORE (materiały do pobrania http://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania)

 

 

                                    

 

 Kontakt do koordynatora modelu Pani Agnieszki Karczewskiej – Gzik (ORE Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Warszawie) tel. 22 5708302

agnieszka.karczewska-gzik@ore.edu.pl

 

Społeczność lokalna na rzecz dzieci ze SPE – ORE

 

—» Recenzja

 

Skip to content
Verified by MonsterInsights