Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności


 

ANKIETA

dla uczniów III klas gimnazjalnych

badająca preferencje edukacyjno-zawodowe

—› link do ankiety ‹—

Ankieta aktywna jest od 16 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. (do godz. 17:00).

____________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkola na szkolenie   'Aktualne konkursy w ramach RPO WP dla przedszkoli'.

            Zespół Samokształceniowy Terapeutów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Słupsku ul. Narutowicza 9 zapraszam zainteresowanych nauczycieli przedszkoli do uczestnictwa w spotkaniu pt. „Aktualne konkursy w ramach RPO WP   dla przedszkoli”, które odbędzie się dnia 24.01.2018r. godzina 14.00 - 16.00.
            Spotkanie jest realizowane w ramach wdrażanego przez Zespół Samokształceniowy Terapeutów projektu „Aktywny nauczyciel” we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Słupsku ul. Portowa 13B.
Cel spotkania:

    • omówienie aktualnych konkursów dla przedszkoli, na podstawie obowiązującego harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok z możliwością pozyskania dofinansowania w 2018 roku przez placówki wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    • przedstawienie oferty innych instytucji oferujących dotację dla oświaty.

Miejsce spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku ul. Portowa 13 B 
Rekrutacja: sekretariat poradni tel.598456020 czynny od 7.30-15.30 (osobiście lub telefonicznie), osobę zainteresowaną uczestnictwem prosimy (w momencie zgłoszenia) o podanie prywatnego numeru telefonu.   
Termin naboru: do 23.01.2018r., godzina 15.00
Liczba miejsce: ograniczona
Osoba do kontaktu:

—» Renata Paździo

              Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku tel.: 598456020

—» Olimpia Klamann

              Lokalny Punkt Informacyjny
              Funduszy Europejskich w Słupsku
              tel.: (59) 714 18 45; (59) 714 18 44

               e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

W załączniku:

—› Program spotkania

_____________________________________________________________________________________

 

 

 


18 października 2017r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencja miała na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej, prezentację zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, instytucji edukacyjnych, uczelni oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.
(źródło:https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym)

 

Pole tekstowe: Wystąpienia prelegentów (film):     

https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Przeczytaj relacje z konferencji:

https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7846-ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Prezentacje do pobrania:

„Zmiany w prawie oświatowym  dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 2,44 MB), Elżbieta Neroj, Radca Generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN 


„Zmiany w prawie oświatowym – finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 485 KB), Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN 


„Nowe rozwiązania – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2017” (pdf.786 KB), Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN"


Pole tekstowe: Uczeń ze SPE – poradnik dla dyrektorów:     
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie. (Źródło: https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7904-ucze%C5%84-ze-spe-%E2%80%93-poradnik-dla-dyrektor%C3%B3w)


 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego (do pobrania)

 

WAŻNE! Zawarte powyżej informacje - zostały pobrane ze strony ORE (patrz źródło informacji poniżej), celem przybliżenia Państwu zmian jakie zostały wprowadzone z dniem 1 września 2017r. w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło informacji:

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów

 

ORE wyraziło zgodę na opublikowanie materiałów w powyższej formie.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////