Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności

 

 

KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

         19 września 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich  ul. Szczecińska 60 w Słupsku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Konferencję rozpoczęła wykładem inauguracyjnym pt. ”Model partnerskiej współpracy środowiskowej na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-założenia i rozwiązania praktyczne.” - prof. dr hab. Barbara Skałbania z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka  w Warszawie.

Główne założenia Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zaprezentowała  Pani Agnieszka Karczewska – Gzik  koordynator Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i prof. dr hab. Mirosław Babiarz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani między innymi z istotą modelu (Istotą modelu jest stworzenie koalicji szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin. Inicjatorem jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), która ma najpełniejszą informację o zadaniach realizowanych przez placówki oświatowe oraz instytucje i organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym.*), główną ideą modelu (Główną ideą modelu jest efektywne wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej poprzez podejmowanie spójnych działań umożliwiających tworzenie ponadstandardowych rozwiązań.*) oraz etapami wdrażania modelu.


Drugą część konferencji rozpoczęła doktor Ewa Szumilas z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani doktor szczegółowo omówiła formy, zasady, metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie edukacji włączającej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym w dniu konferencji naukowo-dydaktycznej przez przedstawicieli zespołu naukowego i wicedyrektor PP-P.

 

*źródło: Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Publikacje ORE (materiały do pobrania http://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania)

 

 

                                    

 

 

 

Kontakt do koordynatora modelu Pani Agnieszki Karczewskiej – Gzik (ORE Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Warszawie) tel. 22 5708302

agnieszka.karczewska-gzik@ore.edu.pl

 

Społeczność lokalna na rzecz dzieci ze SPE - ORE

 

—» Recenzja

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 


klik Prezentacja

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Szanowni Rodzice,
        W związku z realizacją projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska –
„Diagnoza kanałów uczenia się“, prowadzonego przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną w Słupsku, we współpracy ze szkołami podstawowymi miasta Słupska informujemy, że zostanie przeprowadzona diagnoza uczniów klas III szkół podstawowych.   
        Celem badań jest określenie ogólnego ilorazu inteligencji każdego z uczniów, zasobu dotychczas zdobytej wiedzy, ale przede wszystkim dominującego typu uczenia się sensorycznego ( wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego, czuciowego).
        Uzyskane w badaniach wyniki i wydane na ich podstawie opinie umożliwią nauczycielom dostosowanie metod i form pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i specjalistycznych, wskażą rodzicom i dzieciom sposoby efektywniejszego oraz szybszego nabywania wiedzy i umiejętności.
        W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie diagnozy i wydanie opinii Państwa dziecka.
        Terminy badań zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych szkół.

 

—› Wniosek do pobrania