Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności
          Informujemy, że od maja 2017r. do stycznia 2018r. zawiesza się terapię EEG Bifeedback w poradni. Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu
od stycznia 2018r.

______________________________________________________________________________________________________________

Wystawa sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących.


23 października na terenie PPP przy Narutowicza 9 w Słupsku odbyła się wystawa sprzętu wspierającego edukację uczniów z dysfunkcją wzroku. Organizatorami wystawy były: słupska Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius" oraz Poradnia przy Narutowicza.
W czasie wystawy zaprezentowano najnowsze rozwiązania pomagające osobom niewidomym i słabowidzącym zdobywać informacje, czytać, pisać, komunikować się i uczestniczyć w życiu szkolnym na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami.
Pokazano m. in. jak działają najnowszej generacji powiększalniki, lupy elektroniczne, notatniki brajlowskie, urządzenia skanujące i odtwarzające tekst, programy udźwiękawiające komputery i telefony komórkowe.
Obok ostatnich odkryć techniki zaprezentowano także sprawdzone od lat gry i układanki rozwijające percepcję dotykową, wzrokową i słuchową oraz urządzenia ułatwiające niewidomym i słabowidzącym codzienne funkcjonowanie, takie jak choćby  urządzenie do rozpoznawania kolorów.
Uczestnicy wystawy mogli wziąć udział w poprzedzających ją prelekcjach, dzięki którym poszerzyli własną wiedzę na tematy związane z edukacją osób z niepełnosprawnością wzrokową. Dowiedzieli się między innymi:

  • jakie są odmienne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku w dostępie do nowych technologii,
  • jak adaptować szkołę i klasę pod kątem ucznia z dysfunkcją wzroku,
  • gdzie zdobyć środki na zakup sprzętu i pomocy dla uczniów niewidomych i słabowidzących,
  • co to jest tyflografika i jak tworzyć rysunki dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

Wszystkie prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i były dobrym wstępem merytorycznym poprzedzającym zwiedzanie wystawy.
W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele ze słupskich szkół - od poziomu przedszkola do studiów wyższych, rodzice uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, przyszli tyflopedagodzy oraz inne osoby z różnych względów zainteresowane omawianą problematyką.
W czasie wystawy swój dorobek zaprezentowały firmy uznawane na polskim rynku za autorytet w dziedzinie wdrażania najnowszych technologii dla niewidomych i słabowidzących m. in.: firma Brawo z Łodzi, Harpo z Poznania, Altix z Gdańska. Można było również odwiedzić stoisko słupskiej Fundacji "Radius", która wspólnie z Poradnią zorganizowała wystawę.
Szerokie i różnorodne grono zwiedzających pokazało, że tego typu przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne. Jak dotąd w Słupsku i okolicach nie było podobnego wydarzenia, dedykowanego pedagogom, rodzicom i innym przedstawicielom szkół ogólnodostępnych, a jak wiemy w dobie edukacji włączającej coraz więcej uczniów z dysfunkcją wzroku trafia do tego typu placówek.
Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: "Niewidomy uczeń w naszej szkole - kampania informacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych" realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius". Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska.

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////