Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności

 

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów klas II i III na warsztaty z tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Na warsztatach zdobędziesz umiejętność planowania, szukania i gromadzenia informacji, poznasz swoje predyspozycje.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej będzie dla Ciebie łatwością!

 

Zapisy na warsztaty pod numerem: (59) 845 60 20- sekretariat lub
                                                            660 595 593- Karolina Tarnowska- doradca zawodowy

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Już w marcu warsztat dla nauczycieli!

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów zaprasza nauczycieli, specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej do uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie szkoleniowym.
Już w lutym zostanie ogłoszony nabór. Ilość miejsc ograniczona.

 

W programie - między innymi: budowanie robota według instrukcji, programowanie gotowych konstrukcji i ich „ożywianie”, tworzenie konstrukcji poprzez dodawanie dodatkowych, wybranych przez siebie elementów, programowanie nowych konstrukcji. Do pracy w formie zabawowej wykorzystane zostaną: zestawy edukacyjne firmy LEGO®. Czas trwania warsztatu: 90 minut.

 

Projekt „Robotyka dla dyslektyka” to jeden z etapów wdrażania do terapii pedagogicznej nowatorskich metod pracy. Skierowany jest do uczniów klas 0-III uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Projekt w roku szkolnym 2015/16 wdrażany pilotażowo. W części pilotażowej udział wzięło 20 uczniów i  20 rodziców.
Zajęcia poprowadził specjalista w tej dziedzinie.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Raport z wdrożenia projektu "Bieg przez płotki" i "Po drugiej stronie lustra".

 

klik —» Zakładka „Projekty”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Warto przeczytać!
Zespół  Samokształceniowy Terapeutów  zaprasza  nauczycieli do odwiedzenia platformy edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą www.edukacja.fdds.pl. Na platformie znajdziecie Państwo między innymi kursy e-learing, scenariusze zajęć, konferencje i szkolenia otwarte, materiały edukacyjne.


Polecamy:


screenPakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online. Broszura „Sieciaki” do pobrania na stronie platformy.

 

 

 

 

 

 

screenPodstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci  w internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


klik Prezentacja

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Szanowni Rodzice,
        W związku z realizacją projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska –
„Diagnoza kanałów uczenia się“, prowadzonego przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną w Słupsku, we współpracy ze szkołami podstawowymi miasta Słupska informujemy, że zostanie przeprowadzona diagnoza uczniów klas III szkół podstawowych.   
        Celem badań jest określenie ogólnego ilorazu inteligencji każdego z uczniów, zasobu dotychczas zdobytej wiedzy, ale przede wszystkim dominującego typu uczenia się sensorycznego ( wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego, czuciowego).
        Uzyskane w badaniach wyniki i wydane na ich podstawie opinie umożliwią nauczycielom dostosowanie metod i form pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i specjalistycznych, wskażą rodzicom i dzieciom sposoby efektywniejszego oraz szybszego nabywania wiedzy i umiejętności.
        W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie diagnozy i wydanie opinii Państwa dziecka.
        Terminy badań zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych szkół.

 

—› Wniosek do pobrania