Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII​

Od 01.09.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku prowadzi swoją działalność w zakresie diagnoz dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
  • Druki dokumentów znajdują się na stronie www poradni jak również umieszczone na stoliku na parterze budynku  Poradni
  • Wydzielono miejsce dla interesantów (z przygotowanymi drukami dokumentów), którzy chcą osobiście je wypełnić i złożyć do Poradni. 
  • ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJE TELEFONICZNIE SEKRETARIAT CODZIENNIE W GODZINACH  07.30-15.30 

      POD NUMEREM TELEFONU: 598456020, 793229722

DZIAŁANIA POMOCOWE:
W związku ze stanem epidemii poza diagnozą, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.
W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer telefonu Poradni 598456020, 793229722

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

  • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy czy omówienia form pomocy dziecku.

 
      W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego bezpośrednich informacji udziela sekretariat codziennie w godzinach od 07.30-15.30 Pod numerem telefonu: 598456020, 793229722

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

  • Osoby będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, itp. mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  FORMIE ZDALNEJ (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe) lub STACJONARNEJ.

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALISTA

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINY

NR TELEFONU

Władysław Dykty

Rehabilitant

poniedziałek – 10:00 – 14:00
       wtorek – 10:00 – 14:00
      środa – 10:00 – 14:00

 

Małgorzata Gierszewska

Psycholog

   poniedziałek – 14.00-18.00
  wtorek – 09.00-13.00
środa – 13.00-17.00
czwartek – 09.00-13.00
piątek – 11.00-15.00

504 805 766

Maja Chrzanowska-Mordal

Psycholog

poniedziałek – 16.00-20.00

509 209 815

Elżbieta Górska

Pedagog

poniedziałek – 15:30 – 18:30
     wtorek – 15:30 – 18:30

697 625 367

Edyta Grabusińska

Terapia SI

poniedziałek – 15.00- 18.00      
     środa – 15.00 – 18.00
     czwartek – 15.00 – 17.00
     piątek – 15.00 – 17.00

793 139 660

Wioletta Majewska

Pedagog

  poniedziałek – 12.00-16:00
     wtorek – 08.00-12.00
     środa – 12.00-18.00
     czwartek – 12.00-17.00
     piątek – 08.00-12.00

602 213 924

Monika Matyszewska

Terapia SI

 poniedziałek – 07:00 – 10:00
     wtorek – 07:00 – 09:00     
     czwartek – 07:00 – 09:00

790 596 570

Renata Paździo

Pedagog

 poniedziałek – 12.00 – 16.00
     Wtorek – 10.00-14.00
     środa – 12.00 – 16.00
     czwartek – 12.00 – 16.00
     piątek – 10.00-14.00

691 088 965

Artur Pokrzywniak

Logopeda

poniedziałek – 09:00 – 13:00
     wtorek – 09:00 – 13:00
     środa – 09:00 – 13:00
     czwartek – 09:00 – 13:00
     piątek – 09:00 – 13:00

663 876 846

Maria Reglińska

Pedagog

  wtorek – 14:00 – 18:00
    środa –  12:00 – 18:00

605 123 725

Krystyna Sobczyk

Logopeda

    poniedziałek – 08:00 – 11:00
     wtorek – 08:00 – 11:000
     środa – 08:00 – 11:00
     czwartek – 08:00 – 12:00
     piątek – 08:00 – 12:00

694 244 440

Hanna Tomaszewska

Pedagog

 poniedziałek – 10:30 – 13:30
     piątek –  11:15 – 14:15

691 377 270

                                                                 Rafał Nosewicz
                                                                                   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
                                                          w Słupsku

Skip to content
Verified by MonsterInsights