Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Warsztaty

Źródło informacji: Publikacje zostały pobrane ze strony https://www.ore.edu.pl/edukacja-najmlodszych/4288-specjalne-potrzeby-edukacyjne. Zapraszamy na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) – celem pobrania materiałów szkoleniowych, publikacji z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapraszamy do Galerii PO SZKOLENIU

Dnia 27.09.2018r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku odbyło się szkolenie pt. „Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania”. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani między innymi z częstością występowania zaburzeń odżywiania, kryteriami diagnostycznymi (DSM-V, oraz ICD-10) bulimii, anoreksji, zespołu kompulsywnego jedzenia, przykładowymi narzędziami do oceny stanu osoby chorej, powikłaniami związanymi z bulimią i anoreksją (somatyczne, psychiczne) oraz zespołem kompulsywnego jedzenia.
Szkolenie prowadziła psycholog, terapeuta Pani Monika Piotrowska z Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania z Wrocławia.

Zapraszamy do lektury : (http://centrumzaburzenodzywiania.pl/strefapacjenta/).

  • Pomoc dla Ciebie (nadwaga i otyłość) —› pdf
  • Pomoc dla Bliskich —› pdf
  • Pomoc dla Ciebie —› pdf
  • Wykaz literatury na podstawie zbiorów (Wydział Informacyjno-Bibliograficzny/Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku) —› pdf

Organizator szkolenia:                                                                                 Współorganizator:

                                  

.

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

                   Na stronie Fundacji SYNAPSIS www.synapsis.org.pl  w zakładce Kampanie i akcje/Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan znajdują się bezpłatne materiały dydaktyczne dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o autyzmie i realizować akcję edukacyjną na temat autyzmu w szkole.

 

Link http://www.synapsis.org.pl/kampanie-akcje/poznaj-marie

 

 

18 października 2017r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencja miała na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej, prezentację zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, instytucji edukacyjnych, uczelni oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.
(źródło:https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym)

 

Pole tekstowe: Wystąpienia prelegentów (film):     

https://www.ore.edu.pl/ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Przeczytaj relacje z konferencji:

https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7846-ucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-a-zmiany-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym


Pole tekstowe: Prezentacje do pobrania:

„Zmiany w prawie oświatowym  dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 2,44 MB), Elżbieta Neroj, Radca Generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN 


„Zmiany w prawie oświatowym – finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (pdf. 485 KB), Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN 


„Nowe rozwiązania – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2017” (pdf.786 KB), Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN


Pole tekstowe: Uczeń ze SPE – poradnik dla dyrektorów:     
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie. (Źródło: https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7904-ucze%C5%84-ze-spe-%E2%80%93-poradnik-dla-dyrektor%C3%B3w)


 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego (do pobrania)

 

WAŻNE! Zawarte powyżej informacje – zostały pobrane ze strony ORE (patrz źródło informacji poniżej), celem przybliżenia Państwu zmian jakie zostały wprowadzone z dniem 1 września 2017r. w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródło informacji:

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów

 

ORE wyraziło zgodę na opublikowanie materiałów w powyższej formie.

strona 1

Skip to content
Verified by MonsterInsights